تاثیر آموزش خودآموزی کلامی بر تنیدگی تحصیلی و خودپنداشت ریاضی دانش آموزان

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 122

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHILD-3-4_006

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1400

Abstract:

زمینه و هدف: خودپنداشت ریاضی و تنیدگی تحصیلی نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان ایفا می­کند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش خودآموزی کلامی بر تنیدگی تحصیلی و خودپنداشت ریاضی دانش ­آموزان انجام گرفت.  روش: روش پژوهش آزمایشی و از نوع طرح پیش ­آزمون - پس ­آزمون و پیگیری با گروه گواه است. جامعه آماری شامل تمامی دانش ­آموزان دختر دوره اول متوسطه مدارس شهر ایلخچی (استان آذربایجان شرقی) در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ بود. نمونه شامل ۴۰ دانش ­آموز بود که به روش نمونه ­گیری خوشه ­ای چندمرحله ­ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۲۰ نفر) وگروه گواه (۲۰ نفر) جایدهی شده ­اند. ابزار جمع ­آوری داده ­ها پرسشنامه تنیدگی تحصیلی موریس (۲۰۰۲) و خودپنداشت ریاضی مارش (۱۹۹۰) بود که آزمودنی ­ها در مراحل پیش آزمون، پس­ آزمون و پیگیری تکمیل کردند. برنامه آموزش خودآموزی کلامی برای گروه آزمایش در هفت جلسه اجرا شد در حالی که گروه کنترل چنین برنامه­ ای را دریافت نکرد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ ها از روش تحلیل واریانس با اندازه ­گیری مکرر استفاده شد.  یافته ­ها: نتایج نشان داد که آموزش خودآموزی کلامی بر تنیدگی تحصیلی و خودپنداشت ریاضی دانش ­آموزان تاثیر معنادار دارد (۰۰۱/۰> P). بازبینی دیداری نمودارهای اثربخشی و اندازه ضریب تاثیر نیز بیانگر کاهش معنادار نمرات تنیدگی تحصیلی و افزایش خودپنداشت ریاضی در پس ­آزمون آزمودنی­ های گروه آزمایش بود و نتایج در مرحله پیگیری نیز حفظ شدند.         نتیجه ­گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، می ­توان خودآموزی کلامی را به عنوان یک روش موثر در کاهش تنیدگی تحصیلی و افزایش خودپنداشت ریاضی دانش­ آموزان به کار برد.    

Authors

جعفر بهادری خسروشاهی

Azarbaijan Shahid Madani University

رامین حبیبی کلیبر

Azarbaijan Shahid Madani University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Bandura A. An argentic perspective on positive psychology. In Lopez ...
 • Sharifi Saki S, Fallah Mh, Zare H. Role of mathematics ...
 • Marsh HW. The structure of academic self-concept: The Marsh/Shavelson model. ...
 • Lee J. Universals and specifics of math self-concept, math self-efficacy, ...
 • Wilkins JL. Mathematics and science self-concept: An international investigation. The ...
 • Pintrich PR, Schunk D. Motivation in education: theory, research, and ...
 • DeFreitas SC, Rinn A. Academic achievement in first generation college ...
 • Khalaila R. The relationship between academic self-concept, intrinsic motivation, test ...
 • Mason L, Boscolo P, Tornatora MC, Ronconi L. Besides knowledge: ...
 • Prashanth L, Nayak S. An optimized technique of increasing the ...
 • Dunne MP, Sun J, Do Nguyen N, Truc TT, Loan ...
 • Adams RE, Boscarino JA, Figley CR. Compassion fatigue and psychological ...
 • Jing H. Analysis on the relationship among test anxiety, self-concept ...
 • Bonaccio S, Reeve CL. The nature and relative importance of ...
 • Moradi A, Hashemi T, Farzad V, Keramati H, Beyrami M, ...
 • Smith M. Self-Direction. Retrieved from The Encyclopedia of Informal Education ...
 • Gharibi H, Gholizadeh Z, Hekmati I. Effectivness of verbal self-instruction ...
 • Bryant D, Herndon Vizzard L, Willoughby M, Kupersmidt J. A ...
 • Schwarzer R, Knoll N. Functional roles of social support within ...
 • Durán A, Extremera N, Rey L, Fernández-Berrocal P, Montalbán FM. ...
 • Muris P. Relationships between self-efficacy and symptoms of anxiety disorders ...
 • Misra R, Castillo LG. Academic stress among college students: Comparison ...
 • Shokri O, Kadivar P, Nagsh Z, Ghenai Z, Daneshvarpour Z, ...
 • Ataii M, Hamidi F, NASRI S. Relationship between self-regulation learning ...
 • Bembenutty H. Self-regulation of learning and academic delay of gratification: ...
 • Ganji H, Amirian K. Study the effect of teaching problem-solving ...
 • Gloudemans HA, Schalk RM, Reynaert W. The relationship between critical ...
 • Hindshaw D. Attention deficit hyperactivity disorder children. Thousand Oaks, CA: ...
 • Barkley RA. Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: constructing ...
 • Bandura A. An argentic perspective on positive psychology. In Lopez ...
 • Sharifi Saki S, Fallah Mh, Zare H. Role of mathematics ...
 • Marsh HW. The structure of academic self-concept: The Marsh/Shavelson model. ...
 • Lee J. Universals and specifics of math self-concept, math self-efficacy, ...
 • Wilkins JL. Mathematics and science self-concept: An international investigation. The ...
 • Pintrich PR, Schunk D. Motivation in education: theory, research, and ...
 • DeFreitas SC, Rinn A. Academic achievement in first generation college ...
 • Khalaila R. The relationship between academic self-concept, intrinsic motivation, test ...
 • Mason L, Boscolo P, Tornatora MC, Ronconi L. Besides knowledge: ...
 • Prashanth L, Nayak S. An optimized technique of increasing the ...
 • Dunne MP, Sun J, Do Nguyen N, Truc TT, Loan ...
 • Adams RE, Boscarino JA, Figley CR. Compassion fatigue and psychological ...
 • Jing H. Analysis on the relationship among test anxiety, self-concept ...
 • Bonaccio S, Reeve CL. The nature and relative importance of ...
 • Moradi A, Hashemi T, Farzad V, Keramati H, Beyrami M, ...
 • Smith M. Self-Direction. Retrieved from The Encyclopedia of Informal Education ...
 • Gharibi H, Gholizadeh Z, Hekmati I. Effectivness of verbal self-instruction ...
 • Bryant D, Herndon Vizzard L, Willoughby M, Kupersmidt J. A ...
 • Schwarzer R, Knoll N. Functional roles of social support within ...
 • Durán A, Extremera N, Rey L, Fernández-Berrocal P, Montalbán FM. ...
 • Muris P. Relationships between self-efficacy and symptoms of anxiety disorders ...
 • Misra R, Castillo LG. Academic stress among college students: Comparison ...
 • Shokri O, Kadivar P, Nagsh Z, Ghenai Z, Daneshvarpour Z, ...
 • Ataii M, Hamidi F, NASRI S. Relationship between self-regulation learning ...
 • Bembenutty H. Self-regulation of learning and academic delay of gratification: ...
 • Ganji H, Amirian K. Study the effect of teaching problem-solving ...
 • Gloudemans HA, Schalk RM, Reynaert W. The relationship between critical ...
 • Hindshaw D. Attention deficit hyperactivity disorder children. Thousand Oaks, CA: ...
 • Barkley RA. Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: constructing ...
 • نمایش کامل مراجع