کلان داده و سیاست گذاری عمومی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 293

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCKE-24-93_008

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1400

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش کلان داده‎ها در تصمیم‎سازی و سیاست گذاری است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و بر این فرض استوار است که کلان داده‎ها با اتکا به منابع مشخصی هم چون «اینترنت اشیاء»، «داده‎های باز» و «فرایند»ها، با کشف الگوهای ناشناخته به کاهش بوروکراسی دولتی، بهبود تصمیم‎سازی و سیاست گذاری کمک می کنند. این امر از طریق فرایند تحلیلی منتج از کلان داده‎ها به دست می‎آید و با دراختیار نهادن تصویری روشن و نظام‎مند از وضعیت حال، امکان مدیریت منابع را میسر ساخته و در نتیجه به پیش‎بینی وضعیت آینده منتهی می شود

Authors

علی میرعرب

استادیار، گروه اشاعه اطلاعات و تبادل دانش، پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

رسول نوروزی فیروز

استادیار، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم،ایران