آقای دکتر Ali Mirarab

Dr. Ali Mirarab

مدیر گروه اشاعه اطلاعات و دانش

Researcher ID: (24567)

7
3
2
2
1

Conference Papers

Books

  • کتاب آزمون نرم افزار (دانشگاه کاشان) - 1397 - Persian
  • کتاب کلان‌داده، فناوری‌های مرتبط، چالش‌ها و چشم‌انداز آینده (دانشگاه کاشان) - 1395 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه اشاعه اطلاعات و دانش (1396-تاکنون)