تحلیل شدت و تداوم دوره های خشک و مرطوب بر اساس شاخص های مبتنی بر بارش و تبخیر- تعرق

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 308

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWMR-8-15_012

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1400

Abstract:

     تغییرات زمانی دوره های خشک و مرطوب تحت تاثیر تغییرات اقلیمی است و بر دسترسی منابع آب و طرح های مدیریتی تاثیر خواهد گذاشت. در پژوهش حاضر، دوره های خشک و مرطوب در هفت ایستگاه سینوپتیک در غرب ایران (استان کردستان) تحلیل شده است. تعداد ماه های متوالی با مقادیر استاندارد بیش تر یا کم تر از مقدار صفر با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش و شاخص استاندارد شده بارش و تبخیر-تعرق به عنوان شاخص های مهم پایش خشکسالی هواشناسی با استفاده از نرم افزار R تعیین شد. خصوصیات دوره های خشک و مرطوب با استفاده از شاخص های SPI و SPEI در مقیاس سه ماهه محاسبه و طبقه بندی شدند. خصوصیات دوره های خشک و مرطوب شامل تعداد دوره های خشک و مرطوب، حداقل و حداکثر شدت خشکسالی، حداکثر و حداقل و میانگین تداوم خشکسالی محاسبه شدند. بر اساس نتایج، شاخص SPEI متوسط شدت بیش تری را برای دوره های خشک و مرطوب در تمام ایستگاه های منطقه مورد مطالعه برآورد نموده است. بر اساس نتایج، مشخص شد که شاخص ‎های SPI و SPEI در تعیین دوره های طولانی خشک و مرطوب تفاوت معنی داری ندارند. مقدار SPEI بالاترین تعداد تغییر بین وقوع دوره های خشک و مرطوب را برآورد می کند که با تغییرات فصلی درجه حرارت و تبخیر و تعرق محاسباتی در ارتباط می باشد. هم چنین ارتباط خوبی بین شاخص ها در شناسایی تعداد ماه های مرطوب وجود ندارد، درحالی که بین تعداد ماه های خشک با استفاده از شاخص های مذکور ارتباط مثبت معنی داری به دست آمد. نتایج نشان داد که نتایج دو شاخص مذکور در تعیین شدت های خشک و مرطوب شدید (حدی) با توجه به ضریب همبستگی غیرمعنی دار، در یک راستا نیستند، به طوری که بر اساس شاخص SPEI تعداد ماه هایی با خشکسالی شدید در ایستگاه های سنندج و بانه، به ترتیب برابر ۱۳ و ۵ ماه بوده است. هم چنین در ۴ مورد از ایستگاه ها شاخص SPEI حداقل ۱ ماه را به عنوان خشکسالی خیلی شدید مشخص نموده است. همبستگی بالا بین شدت دوره های مرطوب با کاربرد SPI و SPEI به دست آمد. مقایسه شاخص SPEI با دیگر روش ها برای درک وقوع و تغییرپذیری وقایع خشک و مرطوب در مناطق اقلیمی مختلف ضروری است.

Keywords:

Climate , Drought duration and intensity , Kurdistan Province , SPEI , SPI , Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index , اقلیم , شاخص استاندارد شده بارش- تبخیر و تعرق , شدت و مدت خشکسالی , استان کردستان , SPI , SPEI

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abdulmalek, A.A. and Y.T. Qassem. ۲۰۱۳. An analysis of dry ...
 • Abramopoulos, F., C. Rosenzweig and B. Choudhury. ۱۹۸۸. Improved ground ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۱۷۵/۱۵۲۰-۰۴۴۲(۱۹۸۸)۰۰۱۲.۰.CO;۲Allen, R.G., M. Smith, L.S. Pereira and A. Perrier. ۱۹۹۴. ...
 • Ansari, H. and K. Davari. ۲۰۰۸. Dry period zoning using ...
 • Ansari, M., Gh. Noori and S. Fotohi. ۲۰۱۶. Investigation of ...
 • Bazuhair, S.A., A. Gohani and Z. Sen. ۱۹۹۷. Determination of ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۰۲/(SICI)۱۰۹۷-۰۰۸۸(۱۹۹۷۰۳۱۵)۱۷:۳۳.۰.CO;۲-KBegueria, S. and S.M. Vicente-Serrano. ۲۰۱۳. SPEI: Calculation of the ...
 • Edward, D.C. and T.B. McKee. ۱۹۹۷. Characteristics of ۲۰th century ...
 • Hargreaves, G.H. ۱۹۹۴. Defining and using reference evapotranspiration. Journal of ...
 • Heim, R.R. ۲۰۰۲. A review of twentieth-century drought indices used ...
 • Hu, Q. and G.D. Willson. ۲۰۰۰. Effect of temperature anomalies ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۰۲/۱۰۹۷-۰۰۸۸(۲۰۰۰۱۲)۲۰:۱۵۳.۰.CO;۲-MKhalighi Sigaroudi, Sh., A. Sadeghi Sangdehi, Kh. Ousati and Y. ...
 • McKee, T.B., N.J. Doesken and J. Kleist. ۱۹۹۳. The relationship ...
 • Mostafazadeh, R. and M. Zabihi. ۲۰۱۶. Comparison of SPI and ...
 • Mostafazadeh, R., M. Shahabi and M. Zabihi. ۲۰۱۵. Analysis of ...
 • Mostafazadeh, R., M. Vafakhah and M. Zabihi. ۲۰۱۵. Analysis of ...
 • Neves, J. ۲۰۱۲. SPI: compute SPI index. R package version ...
 • Otun, J.A. ۲۰۱۰. Using precipitation effectiveness variables in indexing drought ...
 • Paulo, A.A., R.D. Rosa and L.S. Pereira. ۲۰۱۲. Climate trends ...
 • R Core Team. ۲۰۱۵. R: A language and environment for ...
 • Raziei, T., I. Bordi, L.S. Pereira and A. Sutera. ۲۰۱۱. ...
 • Rezaee, M., A. Rezvani Mahmuee and S. Khaksefidi. ۲۰۱۴. Meteorological ...
 • Shafiei, M., M. Raeini-Sarjaz and R. Fazoula. ۲۰۱۴. Drought monitoring ...
 • Soltani, S. and S. Sadati. ۲۰۰۷. Drought mapping over Isfahan ...
 • Sushama, L., N. Khaliq and R. Laprise. ۲۰۱۰. Dry spell ...
 • Tajbakhsh, S., N. Eisakhani and A. Fazl Kazemi. ۲۰۱۵. Assessment ...
 • Thornthwaite, C.W. ۱۹۴۸. An approach toward a rational classification of ...
 • Vafakhah, M. and M. Rajabi. ۲۰۰۵. Efficiency of meteorological drought ...
 • Vicente-Serrano, S.M., S. Begueria and J.I. Lopez-Moreno. ۲۰۰۹. A multi-scalar ...
 • Wei, T. ۲۰۱۳. Corrplot: Visualization of a correlation matrix. R ...
 • Wilhite, D.A. ۲۰۰۰. Drought as a natural hazard: concepts and ...
 • Yousefi, Y. and J. Masoompour Samakosh. ۲۰۱۴. Temporal-spatial variability of ...
 • Zare Abyaneh, H., M. Ghabaei Sough and A. Mosaedi. ۲۰۱۵. ...
 • Zolina, O., C. Simmer, K. Belyaev, S.K. Gulev and P. ...
 • نمایش کامل مراجع