بررسی برخی از صفات کمی ژنوتیپ های وارداتی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) با استفاده از آنالیزهای چند متغیره در منطقه ساری

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 166

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCB-10-28_017

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1400

Abstract:

توسعه منابع ژرم پلاسم از طریق واردات ژنوتیپ های جدید می تواند کارایی برنامه های اصلاحی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) را بهبود بخشد. در این راستا ۸۲ ژنوتیپ گلرنگ وارداتی در ایستگاه تحقیقاتی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی شهرستان ساری در سال زراعی ۹۴-۱۳۹۳ در قالب طرح بلوک کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این آزمایش شش صفت زراعی مهم و مرتبط با عملکرد دانه بررسی گردید. در این مطالعه جهت مدل سازی رگرسیون گام به گام از رویه PROC MIXED  و PROC GLM، تجزیه به مولفه های اصلی با استفاده از PROC IML انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه به مولفه های اصلی نشان داد که دو متغیر عملکرد دانه و وزن هزاردانه ضرایب بالاتری در ترکیب خطی مولفه اول داشتند. همچنین مشخص گردید که مجموع سه مولفه اول ۶۸ درصد تغییرات را توجیه نموده است. ضرایب رگرسیونی متغیرهای تعداد دانه در طبق و وزن هزاردانه به ترتیب در سطح آماری پنج و یک درصد معنی دار شد که نشان می دهد این دو متغیر نقش موثری در افزایش عملکرد دانه دارند. در روش رگرسیون گام به گام تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه در مدل باقی ماندند و در نتیجه ارتباط معنی داری با عملکرد دانه داشتند. جهت افزایش عملکرد دانه در گلرنگ رسیدن به ژنوتیپ های پر محصول با استفاده از ژرم پلاسم های مورد استفاده در برنامه اصلاحی صفات  مورد بررسی در این تحقیق می توانند مورد توجه قرار گیرد.  

Keywords:

AIC , BIC , Modeling , Principal component analysis , Stepwise regression , رگرسیون گام به گام , تجزیه به مولفه های اصلی , مدل سازی , معیار اطلاعات آکائیک , معیار اطلاعات بیزین- شوارتس

Authors

علی زمان میرآبادی

Oilseeds Research and Development Company, Tehran, Iran

مصطفی حق پناه

Oilseeds Research and Development Company, Tehran, Iran

کامبیز فروزان

Oilseeds Research and Development Company, Tehran, Iran

سجاد طلایی

Oilseeds Research and Development Company, Tehran, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ahmadzadeh, A.R. ۲۰۰۷. Analysis of genetic diversity in spring safflower ...
 • Alyari, H. and F. Shekary. ۱۹۹۰. Oil Seeds Physiology and ...
 • Aziz, H. and B. Abdollahi. ۲۰۱۶. Assessment of genetic variation ...
 • Collins, C.A. and F.M. Seeney. ۱۹۹۹. Statistical experiment design and ...
 • Coşge, B., B. Gurbuz and M. Kiralan. ۲۰۰۷. Oil content ...
 • Dettweiler, E. and R. Eibach. ۲۰۰۲. The two Vitis databases ...
 • Dwivedi, S.L., H.D. Upadhyaya and D.M. Hegde. ۲۰۰۵. Development of ...
 • FAO .۲۰۱۴. FAOstat. Retrieved Feb, ۲۰۱۴ ...
 • Jaradat, A.A. and M. Shahid. ۲۰۰۶. Patterns of phenotypic variation ...
 • Johnson, R.C., T.J. Kisha and M.A. Evans. ۲۰۰۷. Characterizing safflower ...
 • Khan, M.A., S. Von Witzke-Ehbrecht, B.L. Maass and H.C. Becker. ...
 • Khan, M.A., S. Von Witzke-Ehbrecht, B.L. Maass and H.C. Becker. ...
 • Knudsen, S. ۲۰۰۵. Guide to analysis of DNA microarray data. ...
 • Maleki Nejad, R. and M.M. Majidi. ۲۰۱۵. Association of Seed ...
 • McPherson, M.A., A.G. Good, A.K.C. Topinka and L.M. Hall. ۲۰۰۴. ...
 • Mohammadi, S.A. and B.M. Prasanna. ۲۰۰۳. Analysis of genetic diversity ...
 • Mohammadi, R., H. Dehghani and G. Karimzadeh. ۲۰۱۴. Graphic analysis ...
 • Mozaffari, K. and A.A. Asadi. ۲۰۰۶. Relationships among traits using ...
 • Rezaei, A. and A. Soltani. ۲۰۱۳. An introduction to applied ...
 • Ringner, M. ۲۰۰۸. What is principal component analysis?. Nature Biotechnology, ...
 • SAS Institute. ۲۰۱۵. SAS/STAT user's guide. (۴nd edition). SAS institute ...
 • Singh, R.J. ۲۰۰۶. Genetic resources, chromosome engineering and crop improvement: ...
 • Vollmann, J. and I. Rajcan. ۲۰۰۹. Oil crop breeding and ...
 • Wall, M.E., A. Rechtsteiner and L.M. Rocha. ۲۰۰۹. Singular value ...
 • Weiss, E.A. ۲۰۰۰. Oilseed crops. Blackwell Science ...
 • Wooldridge, J.M. ۲۰۱۵. Introductory econometrics: A modern approach. Nelson Education ...
 • Yan, W. and M.S. Kang. ۲۰۰۲. GGE biplot analysis: A ...
 • Yan, W. ۲۰۰۲. Singular-value partitioning in biplot analysis of multienvironment ...
 • Yan, W., L.A. Hunt, Q. Sheng and Z. Szlavnics. ۲۰۰۰. ...
 • Yan, W. and Kang, M.S. ۲۰۰۲. GGE biplot analysis: A ...
 • Yari, P., A. Keshtkar and A. Sepehri. ۲۰۱۵. Evaluation of ...
 • Ahmadzadeh, A.R. ۲۰۰۷. Analysis of genetic diversity in spring safflower ...
 • Alyari, H. and F. Shekary. ۱۹۹۰. Oil Seeds Physiology and ...
 • Aziz, H. and B. Abdollahi. ۲۰۱۶. Assessment of genetic variation ...
 • Collins, C.A. and F.M. Seeney. ۱۹۹۹. Statistical experiment design and ...
 • Coşge, B., B. Gurbuz and M. Kiralan. ۲۰۰۷. Oil content ...
 • Dettweiler, E. and R. Eibach. ۲۰۰۲. The two Vitis databases ...
 • Dwivedi, S.L., H.D. Upadhyaya and D.M. Hegde. ۲۰۰۵. Development of ...
 • FAO .۲۰۱۴. FAOstat. Retrieved Feb, ۲۰۱۴ ...
 • Jaradat, A.A. and M. Shahid. ۲۰۰۶. Patterns of phenotypic variation ...
 • Johnson, R.C., T.J. Kisha and M.A. Evans. ۲۰۰۷. Characterizing safflower ...
 • Khan, M.A., S. Von Witzke-Ehbrecht, B.L. Maass and H.C. Becker. ...
 • Khan, M.A., S. Von Witzke-Ehbrecht, B.L. Maass and H.C. Becker. ...
 • Knudsen, S. ۲۰۰۵. Guide to analysis of DNA microarray data. ...
 • Maleki Nejad, R. and M.M. Majidi. ۲۰۱۵. Association of Seed ...
 • McPherson, M.A., A.G. Good, A.K.C. Topinka and L.M. Hall. ۲۰۰۴. ...
 • Mohammadi, S.A. and B.M. Prasanna. ۲۰۰۳. Analysis of genetic diversity ...
 • Mohammadi, R., H. Dehghani and G. Karimzadeh. ۲۰۱۴. Graphic analysis ...
 • Mozaffari, K. and A.A. Asadi. ۲۰۰۶. Relationships among traits using ...
 • Rezaei, A. and A. Soltani. ۲۰۱۳. An introduction to applied ...
 • Ringner, M. ۲۰۰۸. What is principal component analysis?. Nature Biotechnology, ...
 • SAS Institute. ۲۰۱۵. SAS/STAT user's guide. (۴nd edition). SAS institute ...
 • Singh, R.J. ۲۰۰۶. Genetic resources, chromosome engineering and crop improvement: ...
 • Vollmann, J. and I. Rajcan. ۲۰۰۹. Oil crop breeding and ...
 • Wall, M.E., A. Rechtsteiner and L.M. Rocha. ۲۰۰۹. Singular value ...
 • Weiss, E.A. ۲۰۰۰. Oilseed crops. Blackwell Science ...
 • Wooldridge, J.M. ۲۰۱۵. Introductory econometrics: A modern approach. Nelson Education ...
 • Yan, W. and M.S. Kang. ۲۰۰۲. GGE biplot analysis: A ...
 • Yan, W. ۲۰۰۲. Singular-value partitioning in biplot analysis of multienvironment ...
 • Yan, W., L.A. Hunt, Q. Sheng and Z. Szlavnics. ۲۰۰۰. ...
 • Yan, W. and Kang, M.S. ۲۰۰۲. GGE biplot analysis: A ...
 • Yari, P., A. Keshtkar and A. Sepehri. ۲۰۱۵. Evaluation of ...
 • نمایش کامل مراجع