بررسی تحلیلی نظام تربیت معلم مدرن ایران با نظام تربیت معلم ژاپن وسنگاپور

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 291

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPHE05_069

تاریخ نمایه سازی: 26 مهر 1400

Abstract:

معلم پرچم دار نظام تعلیم و تربیت هر کشور است، ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش مستلزم ایجاد تحول در نظام تربیت معلم است؛ زیرا تربیت معلم پایه و اساس نظام تعلیم و تربیت است. یکی از راه های پیشرفت در امر تربیت معلم مقایسه تطبیقی آن با نظام های تربیت معلم موفق در عرصه جهانی و استفاده از تجربیات سایر کشور ها در امور مشابه است. این موضوع سبب شد مابه مقایسه تحلیلی نظام کنونی تربیت معلم کشورمان با نظام تعلیم و تربیت معلم ژاپن و سنگاپور بعنوان کشور های پیشرو در زمینه آموزش و پرورش با توجه به آخرین نتایج آزمون های تیمز و پرلز، پرداخته و در نهایت با بررسی سیر تحولی تربیت معلم دو کشور و ایده گرفتن از مقایسه نظام تربیت معلم در کشور و نقاط قوت مشترک آنها در امر تربیت معلم به بیان راهکارها و راه حل های مناسب جهت حل مشکلات موجود در تربیت معلم مدرن ایران و رسیدن به وضع مطلوب در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بپردازیم.

Keywords:

تربیت معلم تطبیقی , نظام آموزش و پرورش , تربیت معلم

Authors

امین کریمی زاده

دانشجوی کارشناسی آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان

سارا نقدی

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهیده بنت الهدی صدر سنندج