ارزیابی تاثیر یکپارچه سازی اراضی کشاورزی بر کاهش هزینه های تولید برنج( مطالعه موردی : بخش میرزاکوچک شهرستان صومعه سرا )

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 244

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AZARGEO05_021

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1400

Abstract:

هدف این پژوهش, ارزیابی پیامدهای یکپارچه سازی ارضی کشاورزی در اقتصاد روستایی محدوده ای از گیلان است که بطور عمده زیر کشت برنج قرار دارد. داده های مورد استفاده در این مطالعه حاصل عملیات میدانی و از روش نمونه گیری سهمیه ای است که با تکمیل ۳۸۹ پرسشنامه از تعداد ۵۳۷۶ بهره بردار در محدوده تحقیق (بخش میرزاکوچک شهرستان صومعه سرا) و مصاحبه با کارشناسان محلی وابسته به وزرات کشاورزی و مرکز خدمات یکپارچه سازی در شهرستان صومعه سرا انجام شده است. نمونه ها با استفاده از روش کوکران انتخاب شدند..پس از جمع آوری داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل متغیرهای مستقل و وابسته و ارتباط و همبستگی بین آنها پرداخته شد .نتایج مطالعه نشان می دهد, در روستاهایی که طرح یکپارچه سازی اراضی انجام شده ، هزینه های تولید کاهش یافته است و در نتیجه تا حدودی شاهد بهبود اقتصاد روستاییان هستیم . اما یکپارچه سازی اراضی کشاورزی, بر روی ،افزایش سطح اراضی زیر کشت, ورود تکنولوژی ، صرفه جویی در آب ، کاهش مصرف کود ، کاهش زمان انجام کار ، کاهش نیروی کار و ... تاثیر چندانی نداشته است.