ارائه ی یک مدل جدید مدیریت موجودی توسط فروشنده برای انتخاب خرده فروش در شرایط رقابتی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 234

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJIE-37-1_010

تاریخ نمایه سازی: 28 مهر 1400

Abstract:

مدیریت موجودی توسط فروشنده، موجب کاهش هزینه ی موجودی، پاسخ سریع به مشتری، افزایش سطح خدمت و رضایت مشتری می شود. در این تحقیق، زنجیره ی تامین تک کالایی با یک تولیدکننده و چند خرده فروش تحت سیاست مدیریت موجودی توسط فروشنده برای انتخاب خرده فروش در شرایط رقابتی بررسی شده است. مدل زنجیره ی تامین غیرمتمرکز، با در نظر گرفتن کاهشی بودن تابع تقاضا نسبت به قیمت در بازار خرده فروش ها و محدودیت ظرفیت تولید، به وسیله ی نظریه ی بازی استکلبرگ فرموله شده است. تصمیمات در مدل، یافتن مقادیر بهینه ی قیمت عمده فروشی، زمان چرخه ی بازپرسازی محصول، میزان کمبود و انتخاب خرده فروشان برای تولیدکننده و مقادیر قیمت خرده فروشی برای خرده فروشان است. به منظور اعتبارسنجی مدل پیشنهادی، تحلیل حساسیت روی برخی از پارامترها انجام گرفته است. همان طور که مطالعات عددی نشان داده است، انتخاب بهینه ی خرده فروش می تواند سود تولیدکننده را تا ۹۱\٪ و سود خرده فروشان منتخب را در مقایسه با استراتژی عدم انتخاب به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

Keywords:

مدیریت زنجیره ی تامین , مدیریت موجودی توسط فروشنده , انتخاب خرده فروش , نظریه ی بازی استکلبرگ , شرایط رقابتی

Authors

مرضیه کریمی

گروه مهندسی صنایع، دانشکده ی فنی و مهندسی، دانشگاه یزد

حسن خادمی زارع

گروه مهندسی صنایع، دانشکده ی فنی و مهندسی، دانشگاه یزد

یحیی زارع مهرجردی

گروه مهندسی صنایع، دانشکده ی فنی و مهندسی، دانشگاه یزد

محمدباقر فخرزاد

گروه مهندسی صنایع، دانشکده ی فنی و مهندسی، دانشگاه یزد