آقای دکتر Hasan Khademi Zare

Dr. Hasan Khademi Zare

عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185716)

90
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers