بررسی ارتباط اختلال شخصیت ضداجتماعی با مصرف موادمخدر

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,418

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE10_208

تاریخ نمایه سازی: 10 آذر 1400

Abstract:

هدف ازاین پژوهش بررسی ارتباط اختلال شخصیت ضداجتماعی با مصرف موادمخدر است که به روش مروری انجام شد. نتایج حاصل از مطالعه حاکی از آن است که تقریبا در تمام نوشته های مربوط به اعتیاد از ویژگی های شخصیت به عنوان عاملی برای کشانده شدن به سمت اعتیاد، ذکری به میان آمده است. افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضاد اجتماعی در معرض سوء مصرف مواد هستند زیرا این افراد نیاز بالایی به سطح زیاد برانگیختگی و محرک دارند. همچنین نتایج نشان داد که بین اختلال شخصیت ضد اجتماعی و سو مصرف مواد رابطه معنی داری وجود دارد.

Authors

سحرالسادات نیاکانی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام خمینی شهر ،اصفهان، ایران

سیدسعید میر محمد صادقی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام خمینی شهر ،اصفهان، ایران

سید مهدی نیاکانی

دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی،گروه شیمی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران