شناسایی قارچ های عامل باختگی در چوب های وارداتی نوئل

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 146

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJWPR-29-1_005

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1400

Abstract:

چوب­های وارداتی نوئل (L. Picea abies)، از کشور روسیه کاربردهای گوناگونی دارند. ولی به علت وجود عوامل قارچی در این چوب­ها، مشکلاتی مانند محدودیت در استفاده از آنها وجود داشته، همچنین برخی از عوامل قارچی همراه چوب ها قادر به بیماری زایی در انسان نیز می­باشند. برای بررسی این موضوع از چوب­های وارد شده از روسیه، در شهر اسالم نمونه­برداری شد. جداسازی و تهیه پرگنه­های خالص قارچ­های موجود بر روی قطعات چوب با استفاده از سوسپانسیون آسکوسپور و یا توده کنیدی و به روش تک اسپور انجام شد. سپس ویژگی­های ریخت­شناختی قارچ های رشد کرده روی قطعات چوب و محیط کشت با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی گردید. براساس نتایج، در مرحله جنسی قارچ Ophiostoma piceae و در مراحل غیرجنسی Sporothrix sp. و Graphium spp. مشاهده شدند. در محیط کشت دو نوع قارچ sp. Ophiostoma با مرحله غیرجنسی Sporothrix sp. و قارچ sp. Ceratocystis با مرحله غیرجنسی .Chalara spp شناسایی شدند. نتایج بررسی میکروسکوپیکی بافت چوب نشان داد که در مقاطع عرضی و مقاطع شعاعی به ترتیب ریسه­های قارچی در محل کانال­های رزینی، پارانشیم­های عرضی (اشعه)، تراکئیدها، ناحیه کراس فیلد و پارانشیم­های اشعه نفوذ کرده­اند.

Authors

صدیقه دادای قندی

کارشناس ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

اصغر طارمیان

دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

خلیل بردی فتوحی فر

گیاه پزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران

علی اکبر عنایتی

استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران