ارتباط بین مواد استخراجی چوب و پوسیدگی قارچی

Publish Year: 1382
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 133

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJWPR-18-2_001

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1400

Abstract:

میزان مقاومت بیولوژیکی چوبدرون گونه های آزاد (Zelkova carpinifolia)، ملج (Ulmus glabra)، ممرز (Carpinusbetulus)، افرا (Acer laetum)، و زبان گنجشک (Pterocaria fraxinifolia) در مقابل حمله قارج رنگین کمان (Trametesversicolor) مورد مطالعه قرار گرفت. پس از ۱۶ هفته، میانگین کاهش جرم نمونه ها به ترتیب ۲.۱۹% در آزاد، ۴۱.۶۹% در ملج، ۴۵.۶۴% در ممرز، ۵۳.۰۳% در افرا، و ۴۳.۰۸% در زبان گنجشک تعیین گردید. میزان مواد استخراجی این گونه ها نیز از طریق روش T۲۰۴۰۳-۷۶، تعیین، به طوری که چوبدرون آزاد دارای بیشترین مقدار مواد استخراجی (۱۳.۸۴%)، و سایر گونه ها به ترتیب: ملج ۴.۵۱%، ممرز ۲.۷۴%، افرا ۳.۸۸%، و زبان گنجشک ۴.۱۱% مواد قابل استخراج داشتند. نتایج آماری نشان داد که بین مقدار مواد استخراجی و میزان کاهش جرم چوبدرون همه گونه ها به استثنای گونه زبان گنجشک یک رابطه مستقیم خطی و منفی وجود دارد.

Authors

سید محمود کاظمی

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران

علی اکبر عنایتی

دانشکده منابع طبیعی، گروه صنایع چوب و کاغذ

حشمت الله رحیمیان

دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران