برآورد دقت سیاست بهره برداری از مخزن مبتنی بر پیش بینی، با استفاده از تبدیل موجک گسسته و روشهای یادگیری گروهی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 227

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWAI-15-2_008

تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1400

Abstract:

یکی از راهکارهای موثر در بهبود عملکرد سیستم های منابع آب، ارزیابی نقش پیش بینی جریان در بهبود شاخص های بهره برداری مانند اعتمادپذیری است. بر همین اساس، در گام نخست، دو روش پیش بینی بر مبنای تبدیل موجک گسسته و انتخاب ویژگی برای تخمین مقدار جریان ورودی ماهانه به مخزن سد دز معرفی شد. در گام دوم، یک مدل شبیه ساز-بهینه ساز ترکیبی توسعه داده شده و نقش دقت پیش بینی در عملکرد دو منحنی فرمان از پیش تعریف شده، شامل منحنی فرمان چندجمله ای و جیره بندی بررسی شد. نتایج، نشان دهنده نقش مهم دقت پیش بینی جریان در عملکرد سیاست های مذکور  بود؛ به گونه ای که درنهایت، افزایش ۴ درصد در ضریب همبستگی پیش بینی، سبب افزایش ۱۰ درصد در اعتمادپذیری منحنی فرمان چندجمله ای و ۱۵ درصد در منحنی فرمان جیره بندی شد. همچنین، مشاهده شد که افزایش دقت پیش بینی، میزان سرریز را در دو سیاست مذکور به ترتیب، ۹ و ۱۲ درصد کاهش می دهد. علاوه بر این، نتایج نشان داد عملکرد مدل انتخاب ویژگی در تشخیص متغیرهای موثر بر جریان ماهانه مناسب  بوده و با تشخیص چهار ویژگی موثر با خطای نسبی ۰.۳۱ الگوی تغییرات جریان را شناسایی می کند.