آینده پژوهی ترکیه؛ (دیروز، امروز و فردا)

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1333616
Publish: 7 December 2021
دسته بندی علمی:
View: 129
Pages: 33
Publish Year: 1396

This Report With 33 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Authors

حسین صدری نیا

اشخاص حقوقی