خبرنامه تحولات انرژی (۷) دوره دهم

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1333753
Publish: 7 December 2021
دسته بندی علمی:
View: 26
Pages: 19
Publish Year: 1395

This Report With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Keywords:

ال.ان.جی , انرژی خورشیدی , اوپک , خط لوله کی استون ال ایکس , غیراوپک , نفت شیل

Authors

زهرا جعفری

تهیه شده

فریدون اسعدی

مدیر مطالعه

حسین افشین

ناظر علمی

فرید دهقانی

ناظر علمی