بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ۲۴. مقایسه تبصره های لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ با طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ) (ویرایش دوم)

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1334840
Publish: 8 December 2021
دسته بندی علمی:
View: 85
Pages: 81
Publish Year: 1393

This Report With 81 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Keywords:

تبصره های ماده واحده , تنظیم , لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ , ماده واحده , مقررات مالی دولت

Authors

سعید حاتمی زاده

تهیه و تدوین

پیام نوروزی

تهیه و تدوین

فهیمه غفرانی

تهیه و تدوین

رضا زمانی

ناظر علمی