آشنایی با حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1336321
Publish: 8 December 2021
دسته بندی علمی:
View: 80
Pages: 37
Publish Year: 1391

This Report With 37 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Authors

میثم پیله فروش

تهیه و تدوین

محمد قاسمی

ناظر علمی