مقایسه روند اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه های استان ها طی سال های (۱۳۶۰-۱۳۸۷)

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1338328
Publish: 8 December 2021
دسته بندی علمی:
View: 69
Pages: 49
Publish Year: 1387

This Report With 49 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Authors

بیژن رحیمی دانش

اظهار نظرکننده خارج از مرکز

شاهین جوادی

تهیه و تدوین

عاطفه جلالی موسوی

تهیه و تدوین

علی پناهی

ناظر علمی