درباره لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور (۱۱) نگاهی به تبصره «۱۴»

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1338629
Publish: 8 December 2021
دسته بندی علمی:
View: 72
Pages: 17
Publish Year: 1385

This Report With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Authors

علی اخوان بهبهانی

تهیه و تدوین

تهیه و تدوین