درباره لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور (۱۴)

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1338713
Publish: 8 December 2021
دسته بندی علمی:
View: 154
Pages: 19
Publish Year: 1384

This Report With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Authors

صمد عزیزنژاد

تهیه و تدوین

فتح ا... تاری

ناظر علمی