بررسی حقوق بیمار در تاریخ بیمارستان های ایران و اسلام از آغاز تا قرن ۸ هجری

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 185

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIITM-3-3_010

تاریخ نمایه سازی: 24 آذر 1400

Abstract:

ساخت و ابداع بیمارستان در تاریخ پزشکی دنیا حداقل به حدود هزار و هفتصد سال پیش باز می گردد. پس از آن در دوره اسلامی نیز این ساختار مهم در پزشکی، در ایران و سایر سرزمین های اسلامی به اعتلا و اوج می رسد. در این راستا از موضوع های بسیار مهم جایگاه حقوق بیمار و نحوه نگرش به بیمار در سیر تاریخ بیمارستان ها می باشد که می تواند به روشن شدن نقش اسلام و ایران در تکوین تاریخ پزشکی دنیا کمک نماید. از این رو در این مجموعه با بررسی منابع کهن و پژوهش های متاخر، روند تاریخی رعایت حقوق بیمار از منظرهای نقش آموزشی و درمانی بیمارستان، بخش های بیمارستان، مکان و نوع ساخت بیمارستان، نوع نگاه به درمان و طبقات جامعه در تمدن اسلام و ایران بررسی و با موارد مشابه در اروپا مقایسه گردید. با توجه به داده های بدست آمده توجه به حقوق بیمار در بیمارستان های ایران و جهان اسلام بر خلاف غرب بسیار با اهمیت بوده که بیان گر جایگاه رفیع ایران و اسلام در تکوین تاریخ پزشکی جهان دارد. از سوی دیگر نگاه و راهکارهای مورد استفاده آن ها امروز نیز می تواند راه گشای بسیاری از مشکلات باشد.