مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر مهارت های ارتباطی و حل مساله و سلامت روان در زوجین دارای تجربه فرازناشویی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 216

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPN-9-1_001

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1400

Abstract:

مقدمه:خیانت زناشویی مشکلی است که زندگی افراد را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و یکی از دلایل اصلی طلاق به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر مهارت های ارتباطی و حل مساله وسلامت روان در زوجین با تجربه خیانت زناشویی بود. روش کار: پژوهش حاضر، کاربردی  و از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون است.از میان زوجین مواجه با خیانت زناشویی شهرستان قاین در سال ۹۷ ، ۳۰ نفر به شیوه ی نمونه گیری در دسترسانتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش ۱۵ نفری جایگزین شد. یک گروه آزمایش ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای با روش طرحواره درمانی و یک گروه آزمایش ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای با روش درمان شناختی رفتاری آموزش دید  . گروه ها پرسشنامه سلامت روان (GHQ-۲۸) و مهارت های ارتباطی و پرسشنامه حل مساله را به عنوان پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یک عاملی و چند متغیری استفاده شد. یافته ها:میانگین نمره سلامت روان در گروه آزمایش درمان شناختی رفتاری و در گروه آزمایش طرحواره درمانی تفاوت معنی دار بود(p<۰/۰۱) و این میزان در گروه کنترل تفاوت معنی داری نداشتند. میانگین نمره مهارتهای ارتباطی در گروه آزمایش درمان شناختی رفتاری و در گروه آزمایش طرحواره درمانی تفاوت معنی دار بود(p<۰/۰۱) و این میزان در گروه کنترل تفاوت معنی داری نداشتند. میانگین نمره حل مسئله گروه آزمایش درمان شناختی رفتاری و در گروه آزمایش طرحواره درمانی تفاوت معنی دار بود(p<۰/۰۱) و این میزان در گروه کنترل تفاوت معنی داری نداشتند. نتیجه گیری: نتایج از تاثیر دو روش درمانیشناختی –رفتاری و طرحواره درمانی بر افزایش سلامت روان و مهارتهای ارتباطی و حل مسئله حمایت می کند و توجه به این دو روش درمانی برای زوجین دارای مشکل فرازناشویی از اهمیت خاصی برخوردار است.

Authors

مهران اکبری

شکده علوم پزشکی خمین، خمین ،ایران

زهرا شخمگر

گروه روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

اکرم ثناگو

مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آزاده نصیری

مربی دانشکده علوم پزشکی خمین

اکرم آهنگی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

حسین خالقی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

ملیحه محمدپور

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

اعظم کرامی

مربی هیات علمی،کارشناس ارشد پرستاری،دانشکده علوم پزشکی خمین

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • McNulty,J.K. and B.R. Karney, positive expectations in the early years ...
 • Moller, N.P., Vossler, A. Defining Infidelity in Research and Couple ...
 • Amato, P.R. and S.J. Rogers, A longitudinal study of marital ...
 • Lamers SMA, Westerhof GJ, Kovacs V, Bohlmeijer ET. Differential relationships ...
 • Zonderman AB, Ejiogu N, Norbeck J, Evans MK. The Influence ...
 • RezazadehSMR.The relationship between communication skills and marital adjustment in students.Contemp ...
 • Harris, C.R., A review of sex differences in sexual jealousy, ...
 • Yoosefi N. Comparison of the effectiveness of family theray based ...
 • Mousavizadeh A, Sohrabi F, Ahadi. Compare the effectiveness of self-expression ...
 • Young, J. E., &Brown, G. Young Schema Questionnaire: Special Edition ...
 • Allison JO,Roger C, Pamela MS.David JA. A meta- analysis of ...
 • Hall J, Kellett S, Berrios R, Bains MK, Scott S. ...
 • ZayghamiMohammadi, Sh., Tajvidi M, and Ghazizadeh, Sh. (۱۳۹۳). The Relationship ...
 • HosseinCharee M, Fadakar M. The effect of university on communication ...
 • Arnts A, Klokman J, Sieswerda S. Anexperimental test of the ...
 • Zerehpoush A, Neshatdoust HT, AsgariK,Abedi MR, SadeghiHosnije AH. The effectof ...
 • Thimm JC. Mediation of early maladaptiveschemas between perception of parentalrearing ...
 • Yoosefi N. Comparison of the effectivenessof family theray based on ...
 • Beck,A.T., Freeman, A., & Associates. Cognitive therapy of personality disorders. ...
 • ۲۵.Barlow,D. H. (Ed). Clinical handbook of psychological disorders .New York: ...
 • ۲۷.Mojahed A, Kalantari M, Molavi H, Neshatdust HT, Bakhshani NM. ...
 • نمایش کامل مراجع