ارزیابی اثربخشی آموزش دوره احیاء قلبی-ریوی بر اساس مدل کرک پاتریک

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 358

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JNE-8-3_005

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1400

Abstract:

مقدمه: یکی از روش های تحقق کیفیت آموزشی در مراکز درمانی، ارزشیابی اثربخشی دوره می باشد. یکی از مهم ترین و کاربردی ترین دوره ها، برگزاری دوره احیاء قلبی-ریوی برای کلیه کارکنان درمانی در سطوح مختلف می باشد. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی و مقطعی بود که بصورت سرشماری بر روی ۸۰ نفر از پرستاران جدیدالورود بیمارستان شهید رهنمون یزد در سال ۱۳۹۷ انجام شد. ارزیابی اثربخشی با مدل کرک پاتریک در ۴ سطح واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج انجام شد. ابزار مورد استفاده در هر مرحله پرسشنامه روا و پایا بود. گزارش اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش ۲۱ و به کمک شاخص های عددی فراوانی و درصد انجام گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج در سطح واکنش، میانگین سطح محتوای دوره ۸۰/۳، مدرس ۷۸/۳ و امکانات دوره ۸۱/۳ بود. میانگین و انحراف معیار سطح واکنش (۴۰/۰±۷۹/۳)، یادگیری (۸۴/۳±۲۱/۱۸)، رفتار (۷۹/۰±۳۱/۴) و نتایج (۲۲/۰±۴۸/۴) بود که در مجموع اثربخشی ۶۱/۸۵ درصد را نشان می دهد. نتیجه گیری: نتایج بیانگر اثربخشی دوره برگزار شده برای پرستاران جدیدالورود بود و به نظر می رسد مدل کرک پاتریک می تواند روشی مناسب جهت ارزشیابی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت در حیطه سلامت باشد. پیشنهاد می شود که یادگیری و مهارت های عملکردی پرستاران به صورت پیوسته و با فواصل منظم مورد ارزشیابی قرار گیرد.

Authors

محمد حسین دهقانی

Department of Anesthesiology and Critical Care, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

عباسعلی دهقانی تفتی

Department of Anesthesiology and Critical Care, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

مهدی رعدآبادی

Student Scientific Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Nasiripur A, Bahadori M, Sh T, Gohari M. Prehospital emergency ...
 • Seif AA. Methods of measurement and educational evaluation. Tehran: dowran ...
 • Rabiee F, Moayedi S, Naderi Z, Aliabadi Farahani K, Shamsi ...
 • Bahrami M, Ranjbar Em, Maleki A, Asqari R, Ahmadi Tg. ...
 • Vali L, Fatahpour A, Raadabadi M, Saberi Anari S. A ...
 • Vaitkaitis D. EMS systems in Lithuania. Resuscitation. ۲۰۰۸;۷۶(۳):۳۲۹-۳۲ ...
 • Shekelle P, Lim Y-W, Mattke S, Damberg C. Does public ...
 • Marshall MN, Shekelle PG, Leatherman S, Brook RH. The public ...
 • Fung CH, Lim Y-W, Mattke S, Damberg C, Shekelle PG. ...
 • Kalishman S. Evaluating community-based health professions education programs. Education for ...
 • Whitehead D. Evaluating health promotion: a model for nursing practice. ...
 • Downie RS, Fyfe C, Tannahill A. Health promotion: models and ...
 • Dorri S, Akbari M, Sedeh MD. Kirkpatrick evaluation model for ...
 • Smith I. Continuing professional development and workplace learning ۸: human ...
 • Kim JS, Kim MS, Hwang SK. Development of an e-learning ...
 • Smidt A, Balandin S, Sigafoos J, Reed VA. The Kirkpatrick ...
 • Haghani F, Sadeghi N. Training in Pre-hospital Emergency: Needs and ...
 • Karami M, Fardanesh H, Abbaspour A, Moallem M. Comparing effectiveness ...
 • Azizi A, Hajavi A, Haghani H, Shojaei Baghini M. Respect ...
 • Goudarzvand Chegini M, Ismail M. The Impact of IT Use ...
 • Pourjahromi N, Nezamian Z, Ghafarian Shirazi H, Ghaedi H, Momeninejad ...
 • Shirazi A, Pourahmad A, Hassani M. The effectiveness of the ...
 • Akbari M, Dorri S, Mahvar T. The effectiveness of in-service ...
 • Al Hadid L, Suleiman K. Effect of boost simulated session ...
 • Hojjati H, Mehralizadeh Yl, Farhadirad H, Alostany S, Aghamolaei M. ...
 • Bakhshi-Hajikhajeloo S, Sattari S. Effectiveness evaluation of cardiopulmonary cerebral resuscitation ...
 • Khaledi S, Moridi G, Shafieian M, Gharibi F. The effect ...
 • Chang S-J, Kwon E-O, Kwon Y-O, Kwon H-K. The effects ...
 • Zareban E, Hydarnia A, Rakhshan F, Jabbari H, Abdul Ghani ...
 • Mohammadi B, Valizadeh S, Lak Dizeji S. The Impact of ...
 • Angvrany P, Keshavarz A, Sadrzadeh Y, Rahimi A. Effect of ...
 • Aoki T, Asada Y, Hiroe T, Tomizawa Y. Board ۱۰۵-Program ...
 • Omar M, Gerein N, Tarin E, Butcher C, Pearson S, ...
 • نمایش کامل مراجع