بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ ۵۰۸۳ Al تولید شده به روش انجماد سریع

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 101

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FOU-5-1_001

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1400

Abstract:

ساختار جامدات تحت تاثیر پارامترهای انجماد مخصوصا سرعت سردکردن و تحت تبرید قرار دارد. به خوبی مشخص شده است که سرعت انجماد نقش مهمی در زمینه اصلاح ساختار فلزات بازی می کند و در نتیجه قویا روی خواص مکانیکی تاثیر خواهد گذاشت. در تحقیق حاضر از روش مذاب ریسی جهت ایجاد سرعت بالای سرد کردن مذاب و تولید نمونه های نواری شکل در آلیاژ آلومینیم۵۰۸۳ استفاده شد. سپس، خواص و ریزساختار به دست آمده با استفاده از میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پراش اشعه x (XRD) و میکروسختی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به خوبی نشان می دهد که سرعت بالای سرد کردن در این روش از طریق تشکیل فازهای کروی شکل بین فلزی و غنی از آهن، منگنز، منیزیم و سیلیسیم با ابعاد نانو (تا nm ۵۰( که به طور یکنواخت در ریزساختار توزیع شده اند و همچنین استحکام بخشی محلول جامد ناشی از افزایش حد حلالیت عناصر در فرآیند انجماد سریع، سبب اصلاح ریزساختار و در نتیجه بهبود خواص مکانیکی نمونه های مذاب ریسی حاصل در مقایسه با فرآیندهای معمول ریخته گری می شود. به طوری که میزان سختی نوارهای مذاب ریسی نسبت به نمونه حاصل از روش های معمول ریخته گری به میزان بیش از دو برابر افزایش نشان می دهد.

Authors

مریم صالحی

استادیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

سید پارسا کاشانی ثانی

دانشجوی کارشناسی ، مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران