بررسی آزادی های مشروع در حقوق اساسی ایران

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 930

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWCONG01_003

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1400

Abstract:

قانون ظاهرا در جهت حمایت از آزادی های مشروع تصویب گردیده است. به طور کلی، هر چند از کلمه «مشروع» می توان « معتبر و صواب بودن » از لحاظ قانون را استنباط نمود؛ ول ی گاه ا این لفظ، معنای «مطابقت با ضوابط شرعی» را به ذهن تبادر می نماید. نتیجه چنین استنباطی در خصوص قانون مذکور آن است که به آزادی های مطابق با شرع احترام گذارده شود و مفهوم آن این است که به آزادی های خلاف شرع، نه تنها احترام گذارده نشود؛ بلکه حمایت های مربوط به حفظ حقوق شهروندی که در مفاد قانون ذکر گردیده، شامل آن نمی گردد و فقط تقبیح اجتماع را به دنبال ندارد و در نتیجه، مشمول قاعده کیفری نیز می گردد. در حقیقت، امکان حرکت انقباض ی و جرم انگاری انحراف پدید می آید که در این صورت، ممکن است تصمیم گیرندگان و مجریان قانون بر اساس استنباط خود، ی ا احیانا با تمسک به قیاس، پاره ای موارد را مشمول دامنه خلاف شرع تلقی و در نت یجه، عملا نقض غرض گردیده و خلاف سیاست جنایی طراحی شده که همانا احترام به آزاد ی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی است- حاصل گردد.

Authors

نیما ولی زاده

دانشجوی کارشناسی حقوق ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

رامین ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی حقوق ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه