نقش فرماندهی و کنترل و سامانه های آن در نبرد های آینده

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 587

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SCECT01_054

تاریخ نمایه سازی: 29 دی 1400

Abstract:

فرماندهی که تسلط و احاطه کاملی بر وضعیت های پیش رو نداشته باشد، اخبار و اطلاعات موثر دریافت نکند، یا در انبوهی از اطلاعات غرق شود، توانایی تفکیک اخبار از اطلاعات را نداشته باشد و فاقد توانایی لازم برای برقراری ارتباط سریع با فرماندهان زیردست، همتراز و بالادست باشد، حتی اگر با کوله باری از تجربه، دانش و اعتقاد، تجهیزات و سلاح لازم را نیز در اختیار داشته باشد؛ برای هدایت، فرماندهی و کنترل صحنه نبرد، ضعیف و شکننده خواهد بود. پس چنین فرماندهی بایستی اطلاعات دقیق و مداومی از صحنه مبرد داشته باشد تا بتواند به وسیله سامانه ها و تجهیزات و ستاد قوی تصمیمی معقول با توجه به اقتضائات زمان خویش بگیرد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش فرماندهی و کنترل و سامانه های آن در نبردهای آینده می باشد. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به انجام رسیده است. در یک سامانه فرماندهی و کنترل، می بایست چرخه مداومی از جریان اطلاعات وجود داشته باشد و با توجه به حجم زیاد اخبار و اطلاعات، بدون ترکیب سامانه های گوناگون، استفاده از آن ممکن نخواهد بود. اتخاذ برترین تصمیم در صحنه های تقابل نظامی، بهره برداری خوب از فرصت ها و از بین رفتن تهدیدات، استفاده بهینه از امکانات، منابع موجود و توانایی هدایت و کنترل را فراهم آورده و در نهایت سبب غلبه بر دشمن می گردد.

Keywords:

فرماندهی و کنترل , سامانه فرماندهی و کنترل , نبردهای آینده

Authors

سعید فیروزی

ارشد ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)