"بررسی تاثیر محتواهای تولید شده در شبکه های اجتماعی بر ارزش برند به تفکیک محتواهای تولید شده از سوی شرکت و محتواهای تولید شده از سوی کاربران"

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 206

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BMJI-13-52_015

تاریخ نمایه سازی: 2 بهمن 1400

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی "تاثیر محتواهای تولیدی در شبکه های اجتماعی بر ارزش برند به تفکیک محتواهای تولیدی از سوی شرکت و محتواهای تولیدی از سوی کاربران" در هفت برند پوشاک ایرانی و هشت برند پوشاک خارجی که دارای نمایندگی فیزیکی هستند و حداقل ۱۰.۰۰۰ دنبال کننده در شبکه اجتماعی اینستاگرام دارند؛ انجام شده است. روش پژوهش پیمایشی و اطلاعات به وسیله پرسشنامه از میان ۲۳۰ نفر جمع آوری شد و پایایی کل پرسشنامه ۹۵/۰ بدست آمد. تحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری انجام شده و یافته ها نشان می دهد محتواهای تولیدی از سوی شرکت بر آگاهی از برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده و وفاداری برند تاثیر مستقیم و معنادار دارد. بیشترین تاثیر محتواهای تولیدی شرکت از مسیر وفاداری برند بر ارزش برند است. محتواهای تولیدی از سوی کاربران نیز بر تداعی برند و وفاداری برند تاثیر مثبت و معنادار دارد. بیشترین تاثیر محتواهای تولیدی کاربران از مسیر وفاداری به برند بر ارزش برند است. نتایج پژوهش نشان می دهد؛ محتواهای تولیدی شرکت و محتواهای تولیدی کاربران در شبکه های اجتماعی بر ارزش برند تاثیر می گذارند.

Authors

امیرشایان غضنفری

گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

عباس سقایی

گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

کامبیز حیدرزاده

گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.