فصلنامه مدیریت کسب و کار

business management

فصلنامه ی مدیریت کسب و کار، نشریه ای است با رویکرد علمی-پژوهشی که هدف اصلی آن توسعه ی دانش مدیریت بازرگانی در کشور، شناسایی مسایل مدیریتی سازمان های ایران و ارایه ی راهکار برای آن می باشد. این نشریه در صدد است با پذیرش مقالات علمی – پژوهشی برخاسته از کارهای تحقیقاتی مشکلات مبتلابه سازمانها و محیط کسب و کار ایران را شناسایی و روش های علمی – کاربردی نوینی را برای حل مشکلات آنها معرفی نماید.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات