بررسی و تحلیل عوامل موثر بر گردشگری شهرستان کرمانشاه با تاکید جاذبه های ژئوتوریسمی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 221

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GEOO08_013

تاریخ نمایه سازی: 2 بهمن 1400

Abstract:

امروزه گردشگری یکی از بزرگ ترین و سودآورترین صنایع دنیا به حساب می آید و به دلیل اهمیت و نقش این صنعت بسیاری از کشورها آن را در استراتژی ها و برنامه های توسعه گنجانده اند. ژئوتوریسم درباره ژئوسایت ها و چشم اندازهای ژئومورفولوژیک تاکید دارد و این شکل از گردشگری به واسطه برنامه ریزی مناسب و شناخت مزیت ها و محدودیت ها می تواند نقش مهمی در توسعه منطقه ایو تنوع بخشیدن به اقتصاد منطقه ایجاد کند. رویکرد انجام پژوهش، تحلیلی –پیمایشی و مبتنی بر پرسشنامه هایی است که از گردشگران و کارشناسان و مسئولان مرتبط با گردشگری تکمیل و تحلیل گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین جاذبه ژئوتوریستی موثر در سفر به شهرستان کرمانشاه در میان جامعه نمونه، مربوط به جاذبه های زمین شناسی و مورفولوژیک، چشم اندازهای طبیعی و بکر، غارهای طبیعی و تاریخی و آب و هوای مطبوع این منطقه با میانگین ۴/۷۹ ، ۴/۴۶، ۴/۳۲ و ۴/۳۱ است. کمترین جاذبه های موثر در این امر نیز مربوط به شاخص های چشمه ها و سراب ها، تنوع پوشش گیاهی و آبشارها با میانگین ۳/۴۰ ، ۳/۸۱ ، ۳/۹۲ هستند. همچنین از بین عناصر و گزینه های ۱۰ گانه مورد مطالعه به منظور ارزیابی توان ژئوتوریسمی شهرستان کرمانشاه، گزینه ی وجود اقلیم مناسب دارای بیشترین وزن است

Authors

اسماعیل نجفی

استادیار جغرافیای دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان

شیوا خسروی

کارشناس ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی