طراحی و امکان سنجی زاویه بهینه نیروگاه ۲۵ کیلو واتی متصل به شبکه در شهر رشت جهت دریافت حداکثر تابش خورشید با استفاده از نرم افزار Pvsyst

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 281

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EESCONF06_036

تاریخ نمایه سازی: 2 بهمن 1400

Abstract:

در این مقاله روشی بهینه برای شبیه سازی و امکان سنجی احداث یک نیروگاه ۲۵ کیلو واتی متصل به شبکه (نیروگاهفتوولتائیک) مورد بررسی قرارگرفته است از جمله پارامترهایی که در این مقاله مورد بررسی قرارگرفته اند عبارتند از نسبتکارایی، زاویه تابش ، مدل اینورتر و پنل های خورشیدی که آرایه های PV و اینورتر یکی از تجهیزات اصلی در این مطالعهمی باشند هچنین طراحی و زاویه بهینه با توجه به مختصات جغرافیایی محل احداث ارائه شده است که برای بدست آوردنتمامی نتایج و نمودارها از نرم افزار PVsyst استفاده شده است و نتیجه ایی که در نهایت حاصل شد این است که به دلیل کمبودن زاویه تابش در ماه های پاییز و زمستان نمی توان در طول کل سال در شهر رشت نیروگاه فتوولتائیک داشت و فقط اینطرح در ماه های گرم سال مانند بهار به ویژه تابستان ممکن می باشد.

Authors

سیدیاسر فخر موسوی

گروه مهندسی برق دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران رشت ، ایران

عباس احمدی

گروه مهندسی برق دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران رشت ، ایران