بقایای میکروسکوپی ماهیان دونین پسین-کربنیفر پیشین کرمان

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 175

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GSJ-25-100_012

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1400

Abstract:

مطالعه نهشته های دونین پسین-کربنیفر پیشین در کرمان منجر به شناسایی بیش از چهارده تاکسا از قطعات میکروسکوپی ماهی های غضروفی Chondrichthyes)) در این منطقه گردید. فراوانی قطعات به خصوص در نهشته های فامنین قابل توجه بود. فراوانی قابل توجه protacrodonts و phoebodonts خاص فلات قاره کم عمق نسبت به انواع عمیق زی، بیانگر عمق کم محیط رسوبی در زمان فامنین می باشد. مجموعه کندریکتین های فامنین برش هوتک با زیای موجود در برش چاهریسه اصفهان قابل مقایسه می باشند که حاکی از شرایط یکسان محیطی در زمان فامنین در حوضه ایران مرکزی است. حضور گونه Deihim mansureae در لایه های duplicata Zone نشان می دهد که گستره سنی این گونه تا تورنزین پیشین ادامه می یابد.

Authors

طیبه احمدی

استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

واچیک هایراپطیان

استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

حسین غلامعلیان

استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

محمدرضا وزیری

دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

محمد داستانپور

استاد، گروه زمین شناسی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کرمان، کرمان، ایران