فصلنامه علوم زمین

Quarterly Journal of Geosciences

فصلنامه علمی- پژوهشی علوم زمین که همواره بر انتشار پژوهش های به روز، جدید، اصیل و پربار در حوزه علوم زمین اهتمام دارد، موکدا اهدافی را در این زمینه مد نظر قرار می دهد:

· اصالت و نوآوری مقالات
· شناخت و معرفی گرایش‌های مختلف علوم زمین با استفاده از مطالعات موردی
· ارتقای توام سطح دانش نظری و عملی در گستره علوم زمین
· ایجاد ارتباط میان پژوهشگران ایرانی و بین المللی
· ایجاد بستر مناسب برای تبادل افکار و نتایج پژوهش‌های علمی میان دانشجویان، اساتید دانشگاه‌ها و پژوهشگران
· شناساندن هر چه بیشتر و نمایه شدن فصلنامه علوم زمین در شمار نشریات معتبر علمی در پایگاه‌های بین المللی و جهانی

حوزه های پذیرش مقاله:

زمین‌شناسی عمومی: زمین‌شناسی اقتصادی، رسوب‌شناسی، چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی، زمین‌ساخت، سنگ‌شناسی، زمین‌فیزیک، زمین‌شناسی زیست‌محیطی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات