بررسی میزان توجه کتب درسی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی و تفکر و سبک زندگی هفتم و هشتم متوسطه اول به مولفه های تربیت اخلاقی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 221

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ABUCONPA05_019

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1400

Abstract:

هدف اصلی پایان نامه بررسی کتب درسی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی و تفکر و سبک زندگی هفتم و هشتم متوسطه اول از نظر میزان توجه به مولفه های تربیت اخلاقی است. نوع مطالعه حاضر، توصیفی و روش آن، تحلیل محتواست. جامعه آمار این مطالعه، کتب درسی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی و تفکر و سبک زندگی هفتم و هشتم متوسطه چاپ شده در وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ است و نمونه آن، با کل جامعه برابر است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش فیش و چک لیست یا سیاهه مقولات تربیت اخلاقی است که روایی آن، توسط متخصصان این حوزه و به دست آمد. همچنین، پایایی این چک لیست ۰/۷۳ است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در کتب درسی تفکر و پژوهش پایه ششم دوره ابتدایی و تفکر و سبک زندگی پایه های هفتم و هشتم متوسطه اوال جمعا ۷۲ مورد به مولفه های تربیت اخلاقی توجه شده است که از این تعداد، بیشترین فراوانی به مولفه ی خویشتن داری (مهار نفس) با ۱۲ مورد ۱۶/۶۷% و کمترین فراوانی با یک مورد ۱/۳۹% به مولفه های محبت ورزیدن، رعایت عدل و انصاف، امانت داری، عفو و بخشش و احترام به کودکان مربوط است. شایان ذکر است که در کتب مذکور به مولفه های ایثار و فداکاری، رازداری، فروتنی و تواضع، وفای به عهد و حجاب و عفت اصلا توجه نشده است.

Keywords:

مولفه های تربیت اخلاقی , تفکر و پژوهش ششم ابتدایی , تفکر و سبک زندگی هفتم و هشتم متوسطه اول

Authors

فرزانه شافعی

کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی