اطلاعات کنفرانس

Fifth National Conference on New Research in Education, Psychology, Jurisprudence and Law and Social Sciences

محل برگزاری: شیروان
تاریخ برگزاری: 5 بهمن 1400
تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1400
تعداد صفحات: 712
تعداد مقالات :52
نمایش مقالات: 14809
شناسه ملی این کنفرانس: ABUCONPA05
نویسندگان مشارکت کننده: 81 پژوهشگر

مجموعه مقالات Fifth National Conference on New Research in Education, Psychology, Jurisprudence and Law and Social Sciences

نتایج 1 تا 50 از مجموع 52