تاثیر استرس کاری بر رضایت حرفه ای معلمان چند پایه در مدارس روستایی کرمانشاه

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 119

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ABUCONPA05_024

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1400

Abstract:

معلمان بارها و مشکلات آموزشی متعددی را به دوش می کشند که باعث ایجاد استرس کاری در آنها می شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر استرس کاری بر رضایت شغلی معلمان چندپایه انجام شد. این پژوهش از سی ( ۳۰) معلم چندپایه انتخاب شده در بخش مدارس روستایی کرمانشاه استفاده کرد. با استفاده از روش پیمایشی، از پرسشنامه های متناسب برای جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شد. ابزارهای آماری مورد استفاده در تحلیل میانگین وزنی و ضریب همبستگی پیرسون بود . سطح متوسط استرس و سطح بالایی از رضایت حرفه ای در بین معلمان چندپایه مورد بررسی به دست آمده است . همچناین مشخص شد که بین استرس و رضایت حرفه ای رابطه معناداری وجود ندارد و شواهد نشان می دهد که استرس معلم های چند پایه ممکن است لزوما بر رضایت حرفه ای تاثیر نداشته باشد.

Authors

میترا کولیوندی

فارغ التخصیل کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور واحد اسلام آباد غرب. معلم آموزش پرورش منطقه ۱۱ تهران.

ناهید عسکری جبارآبادی

فارغ التخصیل کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور واحد اسلام آباد غرب. معلم آموزش پرورش منطقه ۱۵ تهران