مدیریت مواد زاید خطرناک خانگی

Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 5,519

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCWM03_036

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1385

Abstract:

در پسماندهای خانگی مقداری مواد زاید خطرناک یافت می شود. مواد بهداشتی - درمانی، پاک کننده ها، قوطی رنگها، حشره کش ها و باطری های جیوه ای از جمله این مواد هستند. این مواد می توانند سمی، منفجره، خورنده و قابل اشتعال باشند. بنابراین مدیریت و دفع این مواد باید طبق اصول مدیریت و دفع مواد زائد خطرناک انجام شود. از طرف دیگر مقدار این مواد در کل زباله های خانگی بسیار کم است (حدود 0/1 درصد) جداسازی و مدیریت جداگانه آنها هزینه های زیادی را در بر دارد. یکی از راههای دفع این مواد، دفع آنها همراه با سایر زباله های شهری است که به دفع مشترک معروف است. مقادیر کم این مواد در مکانهای دفن بهداشتی مهندسی، مانع از فعالی تهای میکروارگانیسم ها برای تجزیه و تخریب مواد فسادپذیر نمی شوند و تاثیر کمی روی کیفیت شیرابه و گاز دارند.

Keywords:

پسماند خانگی , مواد زاید خطرناک خانگی , دفع مشترک , شیرابه

Authors

محمدعلی عبدلی

عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

رضا سمیعی فرد

دانشجوی کارشناسی ارشددانشکده محیط زیست– دانشگاه تهران