خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,878
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 192
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 73
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 13 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 6 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

ارزیابی اثر مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان، Oncorhynchus mykiss (Walbaum, ۱۷۹۲) بر کیفیت آب رودخانه زرین گل با استفاده از شاخص فیزیکوشیمیایی (WQI) نوشته Timothy D Jardineواکاوی رشد فزآینده اراضی شهری و تاثیرآن بر کیفیت زندگی مناطق پیراشهری سنندج نوشته سیدعلیرضا کوچکیبررسی فاکتورهای موثر رویشگاهی بر فراوانی قارچ های ماکروسکوپی چوب زی و تحلیل حساسیت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر) نوشته علی جهانیاثر شدت آتش سوزی بر ماکروفون خاک در جنگل های شاخه زاد بلوط ایرانی نوشته وارن دیکتعیین معادله ضریب شکل تنه مناسب برای صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides Marsh) در ایستگاه تحقیقات البرز کرج نوشته علی جهانیبرآورد حجم توده دست کاشت صنوبر (‍‍‍Popolus deltoides Marsh) به روش هوبر و اسمالیان در شفارود گیلان نوشته علی جهانیمدل سازی آشفتگی انبوهی جنگل در ارزیابی محیطی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی نوشته علی جهانیبررسی مولکولی و مورفولوژیک گونه Cellana karachiensis در جزیره قشم نوشته منا ایزدیانتاثیر برخی متغیرهای محیطی بر فراوانی و تنوع زیستی ماکروبنتوزهای رودخانه کرج نوشته باقر نظامی بلوچیروند تغییرات جمعیت و تنوع پرندگان تالاب بین المللی دلتای رود شور، شیرین و میناب نوشته منا ایزدیان و فرهاد حسینی طایفهتاثیر برخی فاکتورهای فیزیکی زیستگاه بر ریخت شناسی Baetis vernus در طول رودخانه کرج نوشته هانیه صوفی و مهنا علیجانی گنجارودینقش شبکه فضای سبز شهری در ساخت شهری پایدار نوشته آزاده مهاجرمیلانیمدل سازی پارامترهای کیفی EC، SAR و TDS در آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت مهران و دهلران) نوشته مهرداد میرسنجری و فاطمه محمدیاریاستفاده از رویکرد های بنیادی زمین آمار به منظور شناسایی نواحی محتمل تغذیه کننده آبخوان دشت تهران-کرج نوشته بهزاد رایگانیشناسایی لکه های آلودگی های نفتی با استفاده از سری زمانی داده های سنجنده مودیس (مطالعه موردی: آب های خلیج فارس) نوشته بهزاد رایگانی و محمد نجفی یاسوری و جواد بداق جمالی و حمید سرخیلIsolation and Identification of Penicillium rubens from the Local Strain in Mosul, Iraq, and Investigation of Potassium Phosphate Effect on its Growth نوشته M Yahya Allawi و B Salim Al-Taie و R. M HmoshiProgress Phenotypic Traits of Hatched Chicks and Growth Indicators of Broiler Chicks Fed Embryonically with Zinc Methionine نوشته M Khalil Ibrahim Al-Saeediتحلیل جانمایی آشکارسازهای گاز در صنایع فرآیندی به کمک دینامیک سیالات محاسباتی نوشته علیرضا فضلعلی زاده و شهریار جعفری نژادشناسایی مناطق با انتشار گاز رادون طبیعی شهر مشهد و اجرای سیستم کاهش آلودگی آن در مقیاس سایت نوشته Dariush Shirkhani و Yousef Azimi و Ahmad Talebiغنا و وضعیت حفاظتی پرندگان پارک ملی توران، استان سمنان نوشته باقر نظامی بلوچی

کنفرانسهای برگزار شده پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

تاکنون 3 کنفرانس توسط پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: