تخمین احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی با استفاده از مدل‎های ریزساختار بازار

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 144

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFR-15-1_002

تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400

Abstract:

احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN) به­عنوان شاخص سنجش ریسک اطلاعات در نظر گرفته می شود. این مقاله به­دنبال تخمین احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ریزساختار مبتنی بر اطلاعات است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران به­طور معناداری متفاوت از صفر است.

Keywords:

معامله مبتنی بر اطلاعات , احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN) , مدل های مبتنی بر اطلاعات , ریزساختار بازار

Authors

رضا راعی

دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

شاپور محمدی

دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

رضا عیوض‎لو

دکترای مدیریت مالی، دانشگاه تهران، ایران