مدل سازی و پیش‎بینی نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 134

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFR-12-30_001

تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400

Abstract:

در این مقاله عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیر شرطی (۱۲ مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران (TEDPIX) بر اساس معیار ارزیابی میانگین مربعات خطا (RMSE) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد؛ عملکرد مدل میانگین متحرک ۲۵۰ روزه، هموارسازی نمایی و CGARCH طبق معیار RMSE از دیگر مدل ها بهتر است. نتایج مدل های ترکیبی نیز نشان می دهد که در کل، مدل های غیر شرطی عملکرد بهتری نسبت به مدل های شرطی داشته اند. علاوه‎بر این، نتیجه به‎دست آمده از آماره دایبولد ماریانو نشان می دهد که تفاوت معناداری میان قدرت پیش بینی مدل MA۲۵۰ و مدل CGARCH وجود ندارد.

Keywords:

پیش بینی نوسان , شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران , مدل های نوسان شرطی تعمیم‎یافته (GARCH) , نوسان شرطی , نوسان غیر شرطی

Authors

رضا تهرانی

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

شاپور محمدی

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

محمدرضا پورابراهیمی

دانشجوی دوره دکترای مدیریت مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران