تاثیر سیلاب بر ذخیره کربن و نیتروژن خاک رویشگاه سه گونه گیاهی .Tamarix sp، Halostachys belangeriana و Suaeda fruticosa در منطقه کوه خواجه سیستان

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 192

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DRNL-1-1_001

تاریخ نمایه سازی: 24 بهمن 1400

Abstract:

    هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر سیلاب بر ذخیره کربن و نیتروژن خاک رویشگاه سه گونه گیاهی گز (.Tamarix sp)، مارینگ (Halostachys belangeriana) و سئودا (Suaeda fruticosa) در منطقه سیستان بود. ابتدا از طریق تصاویر ماهواره ای مناطق آبگیری با سیل ورودی از کشور افغانستان و عرصه های فاقد سیل گیری (منطقه شاهد) مشخص شد. در ادامه با انتخاب تیمارهای معرف، ۴۸ نمونه با ۵ تکرار از سه محل سیل گیر و شاهد به ­طور تصادفی از عمق۳۰-۰ سانتی متری خاک برداشت و با اندازه گیری کربن آلی و نیتروژن، میزان ترسیب کربن و نیتروژن آنها برآورد شد. به ­منظور مقایسه ذخیره کربن آلی و نیتروژن خاک، بین تیمارهای مورد مطالعه از تجزیه واریانس یک­طرفه استفاده شد. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین درصد کربن آلی و نیتروژن خاک در رویشگاه های مختلف پهنه های سیل گیر، در سطح ۵% اختلاف معنی داری وجود دارد. به­ طوری­که بیشترین مقدار ترسیب کربن و نیتروژن در خاک های مربوط به پهنه های سیل گیر با پوشش گیاهی از گونه گز درختچه ای (.Tamarix sp) و به­ ترتیب برابر با ۲۱/۸۹ و ۲/۴۳ تن در هکتار است. کم ترین مقدار ترسیب کربن و نیتروژن نیز در خاک پهنه های سیل گیر با پوشش گیاهی از گونه مارینگ (Halostachys belangeriana) است (به ترتیب برابر با ۲۱/۸۹ و ۲/۴۳ تن در هکتار). همچنین یافته ها نشان داد که میزان کربن و نیتروژن ترسیب شده در خاک پهنه های سیل گیر معادل با ۲۲۶/۰۳ و ۱۹/۸۶ تن گاز دی اکسیدکربن و دی اکسید نیتروژن هوا در خاک است که حدود ۶/۳ و ۶/۶ برابر بیشتر از میزان ترسیب این متغیرها در منطقه شاهد است (به ­ترتیب برابر با ۹/۷۶ و ۰/۹۷ تن در هکتار). ارزش اقتصادی زیست محیطی کربن و نیتروژون ترسیب شده در عرصه های سیل گیر به ترتیب  برابر با ۳۰۰ و ۸۵ میلیارد ریال در هکتار برآورد شد. توصیه می­شود برای جلوگیری از اثرات بیشتر تغییر اقلیم بر بوم سامانه خشک و حساس سیستان، افزایش پوشش گیاهی از طریق هدایت سیلاب­ های ورودی از کشور افغانستان به نقاط فرسایش یافته و همچنین کشت نهال در این نقاط انجام شود.

Authors

منصور جهان تیغ

Agricultural, Research, Education and Extension Organization

معین جهان تیغ

P. H. D. Student of Gorgan University

مجتبی گنجعلی

Agricultural, Research, Education and Extension Organization

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abdi, N., H. Maddah Arefi and Gh. Zahedi Amiri. ۲۰۰۸. ...
 • Baldock, J.A. and P.N. Nelson. ۲۰۰۰. Soil organic matter, In: ...
 • Barré, P., H. Durand, C. Chenu, P. Meunier, D. Montagne, ...
 • Bazgir, M. and Z. Maghsoudi. ۲۰۲۰. Soil biological properties of ...
 • Bicheldey, T.K. and E. Latushkina. ۲۰۱۰. Biogas emission prognosis at ...
 • Brahim, N., D. Blavet, T. Gallali and M. Bernoux. ۲۰۱۱. ...
 • Byrne, K. A. ۲۰۰۷. How strongly can forest management influence ...
 • Chenini, I. and S. Khemiri. ۲۰۰۹. Evaluation of ground water ...
 • Christensen, B.T. ۱۹۹۶. Carbon in primary and secondary organomineral complexes. ...
 • Forozeh, M.R., G. Heshmati, Gh. Ghanbarian and S.H. Mesbah. ۲۰۰۸. ...
 • Frasat, M. ۲۰۱۵. Paris Consensus on Climate Change: ۱۹۵ countries ...
 • Garbeva, P., J. Postma, J.A. Van Veen and Van J.D. ...
 • Ghorbanzadeh, N., A. Salehi and E. Kahneh. ۲۰۱۳. Soil and ...
 • Goyal, P., P. Sharma, S. Srivastava and M.M. Srivastava. ۲۰۰۸. ...
 • Hafezi Moghadas, N., H.R. Soloki, R. Jalilvand and J. Rahnama ...
 • Heimann, M. and M. Reichstein. ۲۰۰۸. Terrestrial ecosystem carbon dynamics ...
 • Jahantigh, M. ۲۰۱۳. Studying and Recognition of Characteristics of Erosion ...
 • Jahantigh, M., M. Jahantigh, S.M. Tajbakhsh and H. Memarian. ۲۰۱۸. ...
 • Kooch, Y., N. Moghimian, M. Bayranvand and G. Alberti. ۲۰۱۶. ...
 • Kolahchy, N. ۲۰۰۵. Investigation of carbon sequestration in dominant shrubs ...
 • Koutika, L.S., T. Choné, F. Andreux, G. Burtin and C.C. ...
 • Lal, R. ۲۰۰۴. Soil carbon sequestration impacts on global climate ...
 • Lal R. ۲۰۰۸. Soil carbon stocks under present and future ...
 • Lemenih, M. and F. Itanna. ۲۰۰۴. Soil carbon stock and ...
 • Massimo Conforti, G.M. and G. Buttafuoco. ۲۰۱۷. Organic carbon and ...
 • Mahdavi, S.K.H., A. Azarian, M. Javadi and J. Mahmoudi. ۲۰۱۶. ...
 • Mesbah, S.H. ۲۰۱۲. Comparison of soil carbon sequestration and dominant ...
 • Moradi, M. ۲۰۰۸. Environmental and economic study of Zagros forests ...
 • Nobakht, A., M. Pourmajidian., S.M. Hojjati and A. Fallah. ۲۰۱۱. ...
 • Ngaba, M.J., X.Q. Ma and Y.L. Hu. ۲۰۲۰. Variability of ...
 • Nordic council of ministers. ۲۰۱۹. The Use of Economic Instruments ...
 • Piao, S., M. Huang, Z. Liu, X. Wang, P. Ciais, ...
 • Prichard, S.J., D.L. Peterson and R.D. Hammer. ۲۰۰۰. Carbon distribution ...
 • Prentice, I.C., G.D. Farquhar, M.J.R. Fasham, M.L. Goulden and M. ...
 • Rousta, M.J., K. Enayati, M. Soleimanpour and H. Mesbah. ۲۰۱۹. ...
 • Smith, S.V., Sleezer, R.O., Renwick, W.H. and Buddemeier, R.W. ۲۰۰۵. ...
 • Sobanski, N. and Marques, M. ۲۰۱۴. Effects of soil characteristics ...
 • Varamesh, S., S.M. Hosseini, N. Abdi and M. Akbarinia. ۲۰۱۰. ...
 • Varamesh, S. ۲۰۰۹. Comparison of the carbon sequestration of leaf ...
 • Vesterdal, L., N. Clarke, B.D. Sigurdsson and P. Gundersen. ۲۰۱۳. ...
 • Woomer, D.L. and A.S. Tourc. ۲۰۰۴. Carbon stocks in Senegals ...
 • Wang, Y., L. Liu, F. Yue and D. Li. ۲۰۱۹. ...
 • Wang. S.H., X. Wang and Z.H. Ouyang. ۲۰۱۲. Effects of ...
 • Zhang, X., M. Xu, N. Sun, W. Xiong, S. Huang ...
 • نمایش کامل مراجع