مقایسه میزان اختلالات روانی دختران نوجوان با توجه به شیوه های فرزند پروری والدین در دبیرستان های شهرستان جیرفت

Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 121

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSHST-3-4_001

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1400

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه میزان اختلالات روانی دانش آموزان دختر با توجه به شیوه های فرزند پروری والدین بود. نمونه مورد نظر، ۱۲۰ نفر از دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان شهرستان جیرفت بودند که به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش، آزمون SCL۹۰ و پرسشنامه ابعاد رفتاری والدین (شیفر) بود که مربوط به چهار شیوه فرزند پروری می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از تحلیل واریانس یکطرفه با آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در افسردگی، وسواس - اجبار، حساسیت در روابط متقابل، هراس، روان پریشی و شکایات جسمانی، دانش آموزانی که میزان بیشتری از اختلالات را نشان داده اند، دارای والدین بی توجه و مستبدی بودند. همچنین در مقیاس های اضطراب، خصومت و تفکر پارانوئیدی تفاوتی در چهار شیوه فرزند پروری مشاهده نشد.

Keywords:

شیوه های فرزند پروری , اختلالات روانی , نوجوانان