آقای دکتر Abbas Rahmati

Dr. Abbas Rahmati

دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (458810)

11
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers