شناسایی خطر و ارزیابی ریسک در تصفیه خانه آب با توجه به اقدامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 474

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECONF11_006

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1400

Abstract:

تصفیه خانه آب (WTP) زیرساخت مهمی برای تضمین سلامت انسان و محیط زیست است. برای توسعه تصفیه خانه آب، نگرانی هایی در مورد ایمنی و بهداشت محیط وجود دارد. این مقاله به مطالعه موردی شرکت تصفیه خانه آب سمرنگ در جاوای مرکزی اندونزی می پردازد. شناسایی و ارزیابی خطر، بخشی از برنامه ایمنی و بهداشت حرفه ای در مدیریت خطر است. هدف ازاین مطالعه شناسایی خطرات احتمالی با استفاده از روش های شناسایی و ارزیابی خطر است. ارزیابی ریسک با استفاده از معیارهای "شدت" و "احتمال" حادثه انجام می شود. نتایج بدست آمده از ارزیابی، ۲۲ خطر بالقوه در فرآیند تصفیه آب را نشان می دهد. عوامل بسیار مهم در ایجاد خطر، نشت کلر و آتش سوزی های صنعتی هستند. نشت کلر و آتش سوزی جزء خطرناکترین عوامل هستند زیرا تهدیدی بر عوامل دیگر هستند و مانند بلایای صنعتی می توانند زندگی انسان و محیط زیست را به خطر بیندازد. اقدامات کنترلی که برای جلوگیری از خطرات احتمالی درنظرگرفته شده است استفاده از وسایل حفاظت فردی است. همچنین، در صورت استفاده از برنامه های کنترل خطر، و ایجاد ایمنی شغلی و بهداشتی مانند صدور مجوز کار، مدیریت بهتری صورت خواهد گرفت. بعلاوه برای غلبه بر خطرات احتمالی، استفاده از آموزش واکنش درشرایط اضطراری بسیار مفید است.

Authors

کبری وریج کاظمی

عضو هیات علمی گروه فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن ،ایران

ساقی محمدصالحی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

محمد آقاجانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن