ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر آبدهی رودخانه نکارود حوضه سد گلورد

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 223

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWMR-12-24_018

تاریخ نمایه سازی: 15 اسفند 1400

Abstract:

چکیده مبسوط مقدمه و هدف:  تغییر اقلیم یکی از مهم­ترین مسائلی است که در دهه های اخیر بخش­ های مختلف زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به آشکارشدن تغییرات اقلیمی در اکثر مناطق دنیا و اثر آن بر بخش های مختلف چرخه آب، آگاهی از وضعیت منابع آب به منظور مدیریت صحیح منابع و برنامه ریزی برای آینده ضروری است. این پژوهش به بررسی و پیش ­بینی آبدهی رودخانه حوضه سد گلورد تحت شرایط اقلیمی آینده در دوره­ های ۲۰۴۰-۲۰۲۱، ۲۰۶۰-۲۰۴۱، ۲۰۸۰-۲۰۶۱ و ۲۱۰۰-۲۰۸۱ می پردازد. مواد و روش­ ها : برای بررسی و پیش ­بینی تغییرات اقلیمی از مدل HadGEM۲-EM تحت دو سناریو RCP ۲.۶ و RCP ۸.۵ و نرم ­افزار LARS-WG تغییرات اقلیمی استفاده شد. همچنین، به­ منظور مدل­سازی جریان رودخانه از مدل بارش- رواناب IHECRAS برای  دوره مشاهداتی واسنجی (۱۹۹۹-۱۹۸۵) و اعتبارسنجی (۲۰۰۵-۱۹۹۹) شد. یافته­ ها: یافته­ های شبیه­ سازی پارامترهای هواشناسی نشان داد که بیش­ترین افزایش دمای کمینه و بیشینه با  سناریوی RCP ۲.۶ در دوره ۲۰۶۱-۲۰۸۰  و در سناریوی RCP ۸.۵ در دوره ۲۱۰۰-۲۰۸۱ رخ خواهد داد.  یافته­ های مدل­سازی جریان رودخانه در دوره مشاهداتی گویای همبستگی معنی­دار (۰/۶۱=r) مدل در مرحله واسنجی و صحت­ سنجی (۰/۷۹=r) بود. از یافته­ های سناریوهای خوش بینانه (RCP ۲.۶) و بدبینانه (RCP ۸.۵) و با به ­کارگیری مدل IHECRAS  رواناب حوزه طی دوره­ های آینده شبیه­ سازی شد. بیشترین تغییر مقدار بارش در هر دو سناریو طی دوره ۲۰۲۱-۲۰۴۰ رخ خواهد داد. هم­چنین نتایج شبیه­ سازی جریان رودخانه نشان داد که میزان جریان رودخانه به­طور متوسط در چهار دوره آینده­ در سناریو RCP ۲.۶ به ­ترتیب ۴، ۸/۷، ۱۳ و ۵ درصد و در سناریو RCP ۸.۵ ۱۹، ۲۰، ۱۸ و ۱۷ درصد نسبت به دوره مشاهداتی کاهش می یابد. نتیجه گیری: با توجه به روند کاهشی آبدهی نکارود در دهه­ های آینده، اهداف پیش­ بینی­ شده برای سد گلورد برای تامین آب شرب، کشاورزی ، صنعت و... با کمبودهای قابل ملاحظه مواجه خواهد بود.  

Authors

حسینعلی زبردست

Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

محمود رائینی سرجاز

Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

محمد علی غلامی

Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abbasi, F., A. Babayan, Sh. Malbosi, M. Esmari and L. ...
 • Croke, B.F.W., F. Andrews,J. Spate, S.M. Cuddy. ۲۰۰۵. IHACRES User ...
 • Croke, B.F.W. and A.J. Jakeman. ۲۰۰۸. Use of the IHACRES ...
 • Doosti, M. ۲۰۱۲. Evaluation of the effect of climate change ...
 • Ghorbanizadeh Kharrazi, H., H. Sedghi, B. Saghfiyan and J. Porhemat. ...
 • Goodarzi, M., J. Khosravaniyan and S.A. Hejazi. ۲۰۱۵. Application of ...
 • Regional Water Company of Mazandaran Province, http://www.mzrw.ir/ ...
 • Hassani, Kh. ۲۰۱۲. Presenting Solutions to Climate Change Effects on ...
 • Hassanzadeh, Y., A. Abdi Kordani, M. Shafiei Najd and S. ...
 • Huang, S., V. Krysanova and F.F. Hattermann. ۲۰۱۳. Projection of ...
 • Ingol, E. and D.C. Mckinney. ۲۰۰۹. Hydrologic model for Rio ...
 • IPCC. ۲۰۰۷. The Physical Science Basis. Contribution of Working Group ...
 • Jackson, C.R., R. Meister and C. Prudhomme. ۲۰۱۱. Modelling the ...
 • Jamali, S., A. Abrishamchi, M.A. Marino and A. Abbasnia. ۲۰۱۳. ...
 • Mailhot, A., S. Duchesne, D. Caya and G. Talbot. ۲۰۰۷. ...
 • McIntyre, N. and A. Al-Qurashi. ۲۰۰۹. Performance of ten rainfall-runoff ...
 • Mesah Bavani, A.S. ۲۰۰۶. Risk assessment of climate change and ...
 • Modaresi F., S. Eraqinejad, K. Ebrahimi and M. Khalqi. ۲۰۱۱. ...
 • Moen, J. ۲۰۰۷. Effects of Climate Change on Alpine Skiing ...
 • Mohammadi, Y., P. Fathi, A. Najafinejad and N. Nora. ۲۰۰۸. ...
 • Rezaei, A., M. Mahdavi, S. Feyznia and M. Mahdiyan, ۲۰۰۷. ...
 • Semdi, S. and A. Mesbah Bavani. ۲۰۰۸. Introduction of Artificial ...
 • Semenov, M.A. and E.M. Barrow. ۲۰۰۲. LARS-WG a stochastic weather ...
 • Shaemi, A., M. Habibi Nokhandan. ۲۰۰۹. Global warming and ecological ...
 • Tam, V.T., O. Batelaan and I. Beyen. ۲۰۱۶. Impact assessment ...
 • Vafakhah, M. ۲۰۱۲. Application of artificial neural networks and adaptive ...
 • Koulaian, A., M. Khoshravesh, N. Mohammadigolafshani and M. Mohammadjavad. ۲۰۱۷. ...
 • Heidari, M., M.R. Khazaei and A.A. Akhtari. ۲۰۱۸. Impacts of ...
 • Niromandfard, F., M. Zakerinia and B. Yazerloo. ۲۰۱۸. Investigating the ...
 • Zarghami, M., I. Babaeian, Y. Hassanzadeh and R. Kanani. ۲۰۱۱. ...
 • Zhang, X.C. and W.Z. Liu. ۲۰۰۵. Simulating potential response of ...
 • نمایش کامل مراجع