خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 7,843
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 53
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 35
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 34 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 9 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 23 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ارزیابی تنوع و گروه گونه های کارکردی به عنوان یکی از شاخص های تنوع زیستی در پاسخ به گرادیان ارتفاعی (مطالعه موردی: مرتع چشمه سرخو، راور کرمان) نوشته زینب جعفریان و مژده دهقانبررسی خصوصیات امولسیون کنندگی و کف کنندگی صمغ آلوچه نوشته رومینا محبی و رضا فرهمندفر و رضا اسماعیل زاده کناری و جعفر محمدزاده میلانی و جمشید فرمانیبررسی برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی صمغ آلوچه نوشته رومینا محبی و رضا فرهمندفر و رضا اسماعیل زاده کناری و جعفر محمدزاده میلانی و جمشید فرمانیبررسی تاثیر ارتفاع بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه زولنگ (Eryngium campestre) در چهار ارتفاع از استان مازندران نوشته محمدجواد رضایی و حسین مرادیارزیابی خلوص ژنتیکی هیبریدهای گوجه فرنگی با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD نوشته شمسه جانعلی زاده و غفار کیانی و سیدکمال کاظمی تبار و محمد سیه چهرهتاثیر تنش خشکی روی فعالیت آنزیم های آنتی آکسیدانی در ژنوتیپ های برنج (.Oriza sativa L) نوشته سیده ویدا حیدرقلی زاده حسنکلا و نادعلی باقری و نادعلی بابائیان جلودار و سیدکمال کاظمی تباربررسی میزان کلروفیل و کارتنوئید گیاه دارویی آقطی (.Sambucus ebulus L) در رویشگاه های مختلف استان مازندران نوشته رقیه پولکی خشکرودی و نادعلی باقری و نادعلی بابائیان جلوداراثر روش های عصاره گیری روی ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea) نوشته سیده فاطمه حسینی نسب و حسین مرادی و وحید اکبرپورارزیابی تاثیر گرادیان ارتفاعی مناطق مازندران بر مورفولوژی گیاه Peganum harmala L نوشته خدیجه طالبی قادیکلائی و حسین مرادیارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی و تعیین میزان محتوای فنلی و فلاونوئیدی کل عصاره آبی و متانولی گیاه دارویی چای ترش Hibiscus sabdarifa نوشته فاطمه مقصودی و وحید اکبرپور و حسین مرادیتاثیر پساب شهری بر ویژگی های شیمیایی، غلظت عناصر پرمصرف و فلزات سنگین خاک و عملکرد ذرت سینگل کراس ۷۰۴ نوشته فاطمه علیزادگان و محمدعلی غلامی و سعید شیوخی سوغانلوتاثیر فناوری نانو در استخراج و نگهداری ترکیبات بیواکتیو نوشته بهناز کاویانیارزیابی ترکیبات شیمیایی و رنگ سنجی صمغ آلوچه نوشته رومینا محبی و رضا فرهمندفر و رضا اسماعیل زاده کناری و جعفر محمدزاده میلانی و جمشید فرمانیتاثیر غلظت های مختلف مونو آسیل گلیسرول بر خواص بافتی و حرارتی امولسیون های ساختاریافته روغن ذرت نوشته الناز نشاگران و جمشید فرمانی و جعفر محمد زاده میلانیبررسی خواص آنتی اکسیدانی و پایداری اکسایشی روغن بدست آمده از ضایعات گوجه فرنگی نوشته هدی یادگاری و جمشید فرمانی و جعفر محمدزاده میلانیبررسی اثر ضدباکتریایی عصاره های آبی و متانولی گیاه چای ترش Hibiscus sabdariffa علیه اسینتوباکتر در شرایط آزمایشگاهی نوشته وحید اکبرپور و حسین مرادیبررسی اثر ضدمیکروبی عصاره آبی و متانولی گیاه سرخارگل بر روی اسنتو باکتر نوشته سیده فاطمه حسینی نسب و حسین مرادی و وحید اکبریبررسی و شناخت عوامل موثر بر افت سطح آب های زیرزمینی در دشت های مختلف کشور نوشته رقیه اسفندیار و مجتبی خوش روش و رسول نوری خواجه بلاغبررسی دقت پیش بینی عملکرد ذرت در شهرستان گرگان با مدل شبیه سازیAquaCrop نوشته محدثه سادات موسوی زاده و رضا نوروز ولاشدی و مجتبی خوش روشبررسی وضعیت خشکسالی در حوضه آبریز هراز از دیدگاه هواشناسی کشاورزی نوشته طاها نیک بخش و رضا نوروز ولاشدی و محمود رائینی سرجاز

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

تاکنون 16 کنفرانس توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به صورت زیر است:
سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطیدومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GISکنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفریندومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستیپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایراندومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطیاولین کنفرانس بین المللی مدیریت یکپارچه منابع آب در گذر زمانسومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلیهمایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطیاولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلیپنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزریهمایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایداردومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذاییچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختیاولین همایش منطقه ای مدیریت سیلاب شهریپانزدهمین همایش ملی برنج

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

تاکنون 7 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: