واکاوی الگوی سیاست خارجی کشور بحرین

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 244

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RAHSI-4-13_004

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1400

Abstract:

DOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۵۸۸۴۵۶۵.۱۳۹۹.۴.۱۳.۴.۶ کشور بحرین یکی از کشورهای کوچک اما پر اهمیت در منطقه خلیج فارس است که علی رغم اینکه ۷۰ درصد جمعیت آن را شیعیان تشکیل می دهند تحت حکومت ۳۰ درصد جمعیت سنی قرار دارد و سالهاست که رژیم آل خلیفه بر این کشور حکومت می کنند. سیاست خارجی این کشور و ساختارهای شکل دهنده به آن موضوعی است که در آثار پژوهشی مختلف چندان دقیق مورد بررسی قرار نگفته است لذا در این مقاله بر آن هستیم که به طور دقیق به واکاوی ساختارهای شکل دهنده به سیاست خارجی این کشور بپردازیم .سوال اصلی که در این پژوهش به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که مهمترین ساختارهای شکل دهنده به سیاست خارجی تعاملی-تقابلی بحرین چه ساختارهایی هستند و الگوی حاکم بر سیاست خارجی این کشور چیست؟ فرضیه مطرح شده در پاسخ به سوال مزبور نیز این است که ساختارهای جمعیتی-فرهنگی، اقتصادی، نظامی-امنیتی و سیاسی ویژه بحرین سبب به وجود آمدن تضاد ها و تعاملاتی در عرصه روابط خارجی این کشور شده اند و سبب شده اند که سیاست خارجی این کشور در برداری از تعامل تا تقابل شکل گیرد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش تبیینی است و در راستای گردآوری داده ها از مهمترین اسناد موجود در کتابخانه ای،اندیشکده ها و همین طور روش پیمایش کیفی بهره گرفته شده است.

Keywords:

سیاست خارجی بحرین , قدرت های منطقه ای , قدرت های بین المللی , الگوی تعاملی-تقابلی

Authors

علی رضایی

دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

وحید شربتی

دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

محدثه حیدری

دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران