فصلنامه راهبرد سیاسی

Quarterly Journal of Political Strategy

فصلنامه راهبرد سیاسی به بررسی مقالاتی که دارای یافته‌های جدید علمی در حوزه مطالعات راهبردی روابط بین المللی باشند، می‌پردازد.

با عنایت به ضرورت رعایت معیارهای علمی- پژوهشی، مقالاتی برای ارزیابی پذیرفته می‌شود که حاصل مطالعات و ارائه مباحث جدید در زمینه روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای و حقوق بین الملل باشند. لذا مقالاتی که صرفا مروری بر مطالب موجود بوده و فاقد نوآوری باشد یا با رویکرد فصلنامه تنظیم نشود، پذیرفته نخواهند شد. ضمنا مقالات برگرفته از پایان‌نامه‌ها یا رساله‌های دکتری با مسئولیت استاد راهنما قابل بررسی است و مقالات دانشجویان دوره کارشناسی ارشد یا دکتری صرفا در صورتی برای داوری پذیرفته می‌شود که با مشارکت و تحت نظر یک عضو هیات علمی نگارش یافته باشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات