اثر توده های تخریب شده (بهره برداری شده) و تخریب نشده (بهره برداری نشده) درختان جنگلی بر خصوصیات و ذخیره کربن خاک

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DRNL-1-2_003

تاریخ نمایه سازی: 30 فروردین 1401

Abstract:

برداشت ­های شدید از جنگل­های شمال ایران موجب تخریب و فرسایش خاک، کاهش ذخیره کربن و تغییر وضعیت طبیعی توده­ های جنگلی شده است. بر این اساس این پژوهش با هدف بررسی اثر آمیختگی گونه­های درختی بر ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی و ذخیره کربن خاک در دو توده تخریب­شده و تخریب­نشده، سه تیپ مختلف جنگلی و دو عمق خاک در طرح جنگلداری علی ­آباد انجام شد. در این مطالعه ده قطعه ­نمونه در توده تخریب­شده و ۱۵ قطعه ­نمونه در توده تخریب­نشده با توجه به تیپولوژی گونه ­های درختی غالب، به ­صورت انتخابی برای نمونه ­برداری انتخاب شدند. نمونه­ های خاک به روش مخلوط در دو عمق سطحی برداشت و عوامل فیزیکی و شیمیایی خاک (چگالی ظاهری، درصد رطوبت، اسیدیته، نیتروژن، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و کربن آلی) مورد اندازه­گیری قرار گرفت و برای تجزیه متغیر­های مربوط به خاک از نرم­ افزار آماری SAS استفاده شد. طبق نتایج تیپ­ها از نظر میزان پتاسیم، اسیدیته و هدایت الکتریکی در دو توده با یکدیگر اختلاف معنی­داری دارند ((p<۰/۰۱؛ دو عمق خاک از لحاظ مواد آلی و هدایت الکتریکی دارای تفاوت معنی ­داری بودند ((p<۰/۰۱. همچنین دو رویشگاه از نظر میزان پتاسیم و اثر متقابل (رویشگاه × عمق خاک) نیز در رابطه با میزان اسیدیته اختلاف معنی ­داری را نشان داد ((p<۰/۰۵. علاوه بر این طبق نتایج میزان ذخیره کربن در توده تخریب­ نشده (۳۰/۹۷ کیلوگرم در هکتار) بیشتر از توده تخریب­ شده (۲۹/۹۵ کیلوگرم در هکتار) بود و در دو عمق نیز عمق ۱۰- ۲۰ بیشترین میزان ترسیب کربن را نسبت به عمق ۰- ۱۰ داشت، از طرفی مقایسه میانگین ذخیره کربن در سه تیپ جنگل نیز نشان داد که تیپ ممرز بیشترین مقدار ذخیره کربن را نسبت به تیپ بلوط- ممرز و ممرز- افرا دارد و به ­نظر م ی­رسد که گونه­ ی ممرز یک گونه تعدیل­کننده در تجزیه عناصر و ترسیب کربن در خاک باشد.

Keywords:

Carbon sequestration , Carpinus betulus , Forest , Physical and chemical properties , Soil depth , ترسیب کربن , جنگل , عمق خاک , ممرز , ویژگی فیزیکی و شیمیایی

Authors

حمید جلیلوند

Department of Science and Forest Engeneering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari

خدیجه اصغری

Department of Science and Forest Engeneering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Assefa, D., B. Rewald, H. Sanden, C. Rosinger, A. Abiyu, ...
 • Ardakani, M. ۲۰۰۵. Ecology. Tehran University Press, ۳۴۰ pp (In ...
 • Arab, A., M. Hosseini and E. Jalali. ۲۰۰۵. Effect of ...
 • Arunachalam, A. and K. Arunachalam. ۲۰۰۰. Influence of gap size ...
 • Binkley, D. ۱۹۸۶. Forest nutrition management. U. S. A: A ...
 • Elíades, L.A., M.N. Cabello, V. Pancotto, A. Moretto, N.A. Ferreri, ...
 • Feruzeh, M., Gh. Heshmati, Gh. Ghadirian and S. H. Mesbah. ...
 • Heydari, M.P. and A.S. Mahdavi. ۲۰۱۴. Ecological evaluation of watershed ...
 • Hernandez, R., P. koohafkan and J. Antoine. ۲۰۰۴. Assessing Carbon ...
 • Javadi Tabalvendani, M.R., Gh.R. Zehtabiyan, H. Ahmadi, Sh. Ayoubi, M. ...
 • Jafari, M. and F. Sarmadian. ۲۰۰۳. Soil Basics and Soil ...
 • Kerr, A. ۲۰۰۱. Carbon Sequestration. Department of Forest Ecology, USA, ...
 • Khaledian, Y., F. Kiani, S. Ebrahimi and A. Movahedi Naeini. ...
 • Liu, Y., P. Lei, W. Xiang, W. Yan. and X. ...
 • Mishra, A. and D. Shamra. ۲۰۰۳. Leguminous tree for the ...
 • Mossadegh, A. ۲۰۰۵. Geography of the forests of the world. ...
 • Majd Taheri, H. and A. Jalili. ۱۹۹۵. Comparative Study of ...
 • Mahmoudi Taleghani, A., Gh. Zahedi Amiri, H. Adeli and Kh. ...
 • Mahmoudi, C. Gh. Zahedi Amiri, A. Adeli and R Rahmani. ...
 • Moradi, S., K. Nabiollahi and S.M.T. Hossaini. ۲۰۱۸. Assessing the ...
 • Niknahad Gharmakher, H. and M. Maramaei. ۲۰۱۱. Effects of land ...
 • Nijnik, M., G. Pajot, A.J. Moffat and B. Slee. ۲۰۱۳. ...
 • Pilehvar, B., H. Jafari and Z. Mirazadi. ۲۰۱۶. Soil carbon ...
 • Ricardo, R.P, B.O. Andres, L.S. Eduardo, B. Felipe and D. ...
 • Rahimi, N. ۲۰۰۵. Climate change and its environmental impacts. Akhavan ...
 • Rafiee Jahed, R.S., M. Hosseini and Y. Koch. ۲۰۱۶. Influence ...
 • Rangel, L., V. Kapoor, J. Hutchinson and S. Dessouky. ۲۰۱۹ ...
 • Seiyghalani, Sh. H. Ramazanpour and A. khne. ۲۰۱۵. The effect ...
 • Salehi, A., M. Zarinkafsh, Gh. Zahedi Amiri and M.R. Marvi ...
 • Saiedifar, Z. and H.R. Asgari. ۲۰۱۵. Effects of soil compaction ...
 • Varamesh, S., S.M. Hosseini, N. Abedi and M. Akbarinia. ۲۰۱۱. ...
 • Yang, Sh., D. Sheng, J. Adamowaki, Y. Gong, J. Zhang ...
 • Zarrinkafsh, M. ۲۰۰۲. Forest Soil, soil and plant interactions in ...
 • Zribi, L., H. Chaar, A. Khaldi, B. Hanchi, F. Mouillot ...