فرآیند ترجمه و بازترجمه پرسشنامه سلامت معنوی سازمان اروپایی پژوهش و درمان سرطان (The EORTC QLQ-SWB) به زبان فارسی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 96

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAHM-13-6_009

تاریخ نمایه سازی: 8 اردیبهشت 1401

Abstract:

پرسشنامه سلامت معنوی گروه کیفیت زندگی سازمان اروپایی پژوهش و درمان سرطان (The EORTC QLQ-SWB) یک ابزار بین المللی بین فرهنگی سنجش سلامت معنوی مبتلایان به سرطان (دریافت کنندگان مراقبتهای تسکینی) است. مقاله حاضر بر آن است فرآیند تهیه نسخه فارسی این ابزار را ارائه نماید. جهت تهیه نسخه فارسی پرسشنامه، کلیه مراحل بر اساس کتابچه راهنمای روند ترجمه سازمان اروپایی پژوهش و درمان سرطان EORTC صورت گرفت. در این راستا، پس از تماس با هماهنگ کننده ترجمه در EORTC و دریافت اجازه انجام ترجمه، مرحله ترجمه پرسشنامه از زبان انگلیسی به زبان فارسی با استفاده از دو مترجم واجد صلاحیت، انجام شد. سپس مرحله تلفیق دو ترجمه مذکور جهت دستیابی به نسخه ای واحد انجام گردید. نسخه مذکور به دو مترجم دیگر و غیر مطلع از متن اصلی پرسشنامه، برای بازترجمه ارائه گردید. پس از دریافت بازترجمه ها و تطبیق آنها با نسخه اصلی پرسشنامه، تغییرات لازم در نسخه موقت پرسشنامه داده شد. قبل از انجام پیش آزمون، گزارش اقدامات انجام شده به EORTC ارائه و بر اساس بازخوردهای دریافتی، تغییرات لازم اعمال گردید. سپس پیش آزمون بر بیماران واجد شرایط ورود به مطالعه انجام و گزارش آن به EORTC ارائه و با تایید کلیه اقدامات انجام شده از سوی EORTC، نسخه نهایی ترجمه پرسشنامه حاصل گردید. پیروی از کلیه دستورالعملهای گروه کیفیت زندگی سازمان EORTC منجر به دستیابی ترجمه ای روان و به لحاظ مفهومی معادل نسخه اصلی پرسشنامه گردید.

Authors

سپیده امیدواری

Mental Health Research Group, Health Metric Research Center, Iranian Institute for Health Sciences Research, ACECR, Tehran, Iran

کاظم زنده دل

Cancer Research Center, Cancer Institute of Iran, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مژگان کاربخش

Department of Community and Preventive Medicine, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

معصومه امینی کاشانی

Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

احمد صبوری کاشانی

Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

بهنام هاشمی

Department of Clinical Psychology- Faculty of Psychology- Kharazmi University, Tehran, Iran

ایرج حریرچی

Cancer Research Center, Cancer Institute of Iran, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

ویدا چهری

Cancer Institute of Iran, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

امیرحسین تاکیان

Brunel University, Uxbridge, United Kingdom