تحلیلی بر نقش بازاریابی و تکنولوژی پیشرفته راهکاری در چشم انداز مدیریت و توسعه گردشگری سلامت

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 184

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TGCE06_040

تاریخ نمایه سازی: 12 اردیبهشت 1401

Abstract:

گردشگری سلامت یکی از شاخه های مهم گردشگری در جهان است که بازار بزرگی برخوردار شده و با توجه به مزیتهایی که برای بیماران و متقاضیان خدمات سلامت ایجاد کرده روزبه روز هم در حال رشد و گسترش است. اما یکی از سوالات کلیدی این صنعت این است که تاثیر تکنولوژی بر گردشگری سلامت چیست و چطور می توان از فناوری برای تحول در این حوزه و بزرگ کردن سهم کشور بهره جست؟فناوریهای تازه پزشکی در سالهای اخیر به تغییر در شیوه های درمان از یک سو و تغییر در دسترسی به درمان توسط بیماران از سوی دیگر منجر شده است. از این رو وقتی صحبت از تاثیر تکنولوژی بر گردشگری سلامت می شود باید از دو سوی ماجرا به این موضوع نگاه کنیم.گردشگری سلامت با توجه به اثرات مثبت اقتصادی و بخصوص نقش اشتغال زایی در ایران موردتوجه قرارگرفته است. کلانشهر تبریز با توجه به موقعیت نسبی خود شرایط مناسبی را برای جذب گردشگر سلامت دارا میباشد. در این میان، قصد بازدید مجدد از عوامل تعیینکننده موفقیت مقاصد گردشگری به شمار می رود و بررسی عوامل موثر بر قصد بازدید مجدد گردشگران میتواند مدیران و برنامه ریزان گردشگری را در دستیابی به موفقیت های مقاصد گردشگری یاری رساند